Publicēts: 2017-03-24 13:27:10 CET
Latvijas Gāze
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

AS "Latvijas Gāze": Akcionārs Marguerite Gas I S.à r.l. nodod savas akcijas Marguerite Gas II S.à r.l.

2017. gada 24. martā AS "Latvijas Gāze" saņēma paziņojumus par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu no "Marguerite Gas I S.à r.l." un iegūšanu no "Marguerite Gas II S.à r.l.". Atbilstoši paziņojumam jaunajam īpašniekam ir nodotas visas 11 560 645 (28,974%) "Marguerite Gas I S.à r.l." piederošās akcijas, un abiem uzņēmumiem ir viena un tā pati kontrolējošo īpašnieku ķēde - "MARGUERITE HOLDINGS S.à r.l." un "2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure".

Pielikumā:

-        "Marguerite Gas I S.à r.l." paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu

-        "Marguerite Gas II S.à r.l." paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu

-        Kontrolējošā īpašnieka "2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure" paziņojums par netiešo kontroli

-        Kontrolējošā īpašnieka "2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure" paziņojums par netiešo kontroli 2016. gadā

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017.03.23_Notification_disposal_Marguerite_Gas_I.pdf
2016.01.28_Indirect_voting_rights_2020_European_Fund.pdf
2017.03.23_Indirect_voting_rights_2020_European_Fund.pdf
2017.03.23_Notification_acquisition_Marguerite_Gas_II.pdf