Publicēts: 2017-03-23 15:27:17 CET
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

AS "Latvijas Gāze": Saeima iekļauj sadales operatoru nacionālai drošībai nozīmīgu komersantu sarakstā

2017. gada 23. martā Saeima apstiprināja grozījumus Nacionālās drošības likumā, kas paredz iekļaut Latvijas Gāzes sadales sistēmas operatoru nacionālai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību sarakstā.

Pēc likuma stāšanās spēkā sadales operatora akciju īpašniekiem (šobrīd Latvijas Gāzes akcionāriem) būs jāsaskaņo īpašumtiesības ar Ministru kabinetu, ja īpašnieka akciju skaits sasniegs 10% no pamatkapitāla, ja tiks iegūta izšķiroša ietekme jeb kontrole pār vairāk nekā 50% balsstiesību, ja uzņēmums vai tā patstāvīga daļa pāries citas personas īpašumā vai lietošanā, ja akcionāram piederēs vismaz 10% komersanta akciju un akcionāram mainīsies patiesais labuma guvējs. Šīs prasības neattieksies uz esošo akcionāru struktūru, un Ministru kabineta saskaņojums būs nepieciešams vien izmaiņu gadījumā.

Saskaņā ar likuma prasībām, gadījumā, ja akcionārs plānos iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi Latvijas Gāzē, tad Ministru kabineta atļauja būs jāsaņem pirms darījuma. Savukārt, ja tiks plānota sadales operatora vai tā daļu pāreja citam uzņēmumam, tad Ministru kabineta atļauja būs jāsaņem pašam sadales komersantam. Gadījumā, ja mainīsies patiesā labuma guvēji, akcionāram par to būs jāiesniedz paziņojums piecu dienu laikā pēc izmaiņām.

Likums nosaka paziņošanas kārtību, kā arī nosaka, ka Ministru kabinets izstrādās detalizētāku saskaņošanas kārtību. Latvijas Gāze informēs savus akcionārus par detalizētu paziņošanas kārtību pēc Ministru kabineta noteikumu izstrādes. Saskaņā ar likuma Pārejas noteikumu 14. punktu līdz 2017. gada 1. jūnijam Latvijas Gāze paziņos Uzņēmumu reģistram un akcionāriem par savu atbilstību nacionālai drošībai nozīmīga komersanta statusam, papildinās akcionāru reģistru ar ziņām par šādu statusu un informēs Ministru kabineta noteikto institūciju par tās akcionāriem un personām, kuras izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības), kā arī patiesajiem labuma guvējiem — fiziskajām personām, kurām tieši vai netieši ir būtiska līdzdalība šajā komercsabiedrībā.

Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Pēc likuma stāšanās spēkā un līdz brīdim, kamēr sadales sistēmas operators būs Latvijas Gāzes sastāvdaļa, prasības attieksies uz Latvijas Gāzi un tās akcionāriem. Pēc sadales sistēmas nodalīšanas prasības attieksies uz nodalīto komercsabiedrību un tās akcionāriem.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv