Publicēts: 2017-03-16 15:25:51 CET
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Latvijas Gāze": Papildināta ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība, lēmumu projekti un informācija par akcionāra iesniegtiem lēmumu projektiem

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017. gada 31. martā Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel.: + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2017.03.31_Papildinata_darba_kartiba_un_lemumu_projekti.pdf
2017.03.31_Lemumu_projektu_priekslikumi.pdf
2017.03.31_Pilnvarojuma_veidlapa.doc