Publicēts: 2017-03-16 13:42:37 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

22., 23. un 24. martā notiks AS „HansaMatrix” akciju izsole

Nasdaq Riga 2017. gada 22., 23. un 24. martā notiks AS „HansaMatrix” akciju izsole. Pārdošanai piedāvāto akciju skaits ir 362 000 akcijas. Vērtspapīri tiek izsolīti eiro valūtā un vienas AS „HansaMatrix” akcijas cena ir fiksēta - EUR 6.90.

Izsolē var piedalīties licencēta banka vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ir ieguvusi Nasdaq Riga biržas Biedra statusu. Biržas biedrs var piedalīties izsolē, iesniedzot izsoļu uzdevumus savā vai savu klientu vārdā. Biržas Biedru saraksts ir pieejams šeit.

Izsoles periods, kura laikā tiks pieņemti izsoļu uzdevumi:
2017. gada 22. un 23. marts no 09:00 līdz 16:00,
2017. gada 24. marts no 09:00 līdz 15:30.

Līdz 27. marta plkst. 16:00  tiks veikta izsoles rezultātu apstiprināšana un izsoles uzdevumu savietošana.

Visi norādītie laiki ir attiecināmi uz vietējo Latvijas laiku.

Norēķinu datums ir 2017. gada 29. marts.

Izsoles noteikumi un infografika par dalību izsolē pieejami pielikumā, savukārt AS “HansaMatrix” akciju piedāvājuma dokuments pieejams
šeit.
 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


Izsoles infografika.pdf
HansaMatrix_Izsoles_Noteikumi.pdf