Offentliggjort: 2017-03-14 16:47:31 CET
Erria A/S
Årsrapport

Selskabsmeddelelse nr. 1/2017 – 14. marts 2017

 

Årsrapport 2016 for ERRIA A/S:

 

Omsætning og resultat på niveau med seneste forventningerne – likviditet væsentligt forbedret

 

 

Bestyrelsen i Erria A/S har på møde i dag godkendt årsrapporten for 2016. Årsrapporten er i sin helhed vedhæftet denne meddelelse.

 

ERRIAs omsætning udgjorde 71,4 mio. kr. i 2016 og faldt således med 15,4% sammenlignet med omsætningen i 2015. Udviklingen var primært resultatet af en fortsat afmatning inden for byggetilsyn, teknisk rådgivning og inspektioner i Ship Management, hvor kontraheringer på nybygninger er faldet yderligere.

Indtægterne var på niveau med de seneste udmeldte forventninger om en omsætning i niveauet 70-75 mio. kr. ERRIA har i 2016 realiseret et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på -0,7 mio. kr. sammenlignet med 4,6 mio. kr. i 2015. Resultatet er en anelse bedre end de udmeldte forventninger om et EBITDA i niveauet i -1 til -3 mio. kr.

 

Hovedpunkter for 2016

  • Omsætning blev 71,4 mio. kr. (2015: 84,3 mio. kr.)
  • EBITDA realiseret med -0,7 mio. kr. (2015: 4,6 mio. kr.)
  • Årets resultat udgør -9,6 mio. kr. (2015: 0,1 mio. kr.)
  • Frasalg af ejerandel af Saigon Shipping Company styrker likviditet med 16,0 mio. kr.
  • Opkøb af Erria Container Services
  • Refinansiering styrker ERRIAs soliditet og medfører indtægtsførsel på 5,6 mio. kr.

 

Forventninger til 2017 - Fokusering og effektivisering skal øge den fremtidige indtjeningsevne

ERRIA vil i 2017 fokusere på at styrke forretningssegment ”Erria Container Service” og dets markedsposition i Vietnam. Handelsfremgangen i landet skal udnyttes til at sikre kundetilgang, der kan øge profitabilitet og afkast.

Ultimo 2016 er der indgået en større bare boat charter, som i 2017 vil øge omsætningen markant og bidrage med en styrkelse af indtjeningen. Endvidere har ERRIA købt og videre solgt 2 store kul-pramme, som bidrager positivt til indtjeningen i 1. kvartal 2017.

Ledelsen forventer, at den samlede omsætning i ERRIA vil stige fra 71 mio. kr. i 2016 til niveauet 90-95 mio. kr. i 2017 samt at realisere et positivt EBITDA i niveauet 3-4 mio. kr. i 2017.

 

Generalforsamling

Selskabet afholder ordinær generalforsamling på ERRIA A/S’ kontor i Køge den 7. april 2017. Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2016. Dagsorden for generalforsamlingen udsendes dd.

 

Yderligere oplysninger hos CEO, Henrik N. Andersen på telefon +45 3336 4400.

 

 

Kaare Vagner                                                      Henrik N. Andersen                                              

Bestyrelsesformand                                           CEO


Erria - Koncernårsrapport 2016.pdf