Offentliggjort: 2017-03-10 17:04:17 CET
SmallCap Danmark, Investeringsforening
Intern viden

Børsmedl. nr. 07.2017. Anklagemyndigheden anker ikke sag om kursmanipulation

Københavns Byret frifandt d. 28. februar 2017 foreningen for kursmanipulation i en sag anlagt af Anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden har i dag den 10. marts 2017 meddelt, at sagen ikke bliver anket. Hermed er sagen endeligt afsluttet.

 

 

Foreningens bestyrelsesformand, Niels Roth, udtaler: ”Siden sagen blev anlagt i februar 2012, har vi i en række selskabsmeddelelser, i et utilfredsstillende langt forløb, løbende afvist, at foreningen skulle have begået kursmanipulation. Vi er derfor tilfredse med, at byretten har truffet en meget klar og entydig afgørelse, hvori retten ikke finder, at anklagemyndigheden har godtgjort, hverken at Investeringsforeningen SmallCap Danmark havde et incitament, motiv, eller en hensigt til at manipulere kursen på de omhandlede aktier ”.

 

Foreningen har tidligere hensat et beløb til dækning af sagens retslige omkostninger samt, af forsigtighedshensyn, til et eventuelt bødekrav. Som følge af sagens afslutning er den tilbage­værende del af denne hensættelse d.d. tilbageført. Tilbageførslen påvirker foreningens indre værdi positivt med ca. 180 kr. pr. investeringsbevis, der vil være indeholdt i foreningens løbende opgørelse af indre værdi fra og med d. 13. marts 2017.

 

Sagen er nærmere beskrevet i foreningens børsmeddelelser nr. 03.2012, nr. 07.2012, nr. 05.2015 og nr. 04.2017.

 

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SmallCap Danmark

 

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Direktør