Offentliggjort: 2017-03-08 14:15:00 CET
SmallCap Danmark, Investeringsforening
Årsrapport

Børsmeddelelse nr. 05.2017, Investororientering og årsrapport 2016

Investeringsforeningen SmallCap Danmarks bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt foreningens investororientering og årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2016, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • I 2016 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et resultat på 0,9 mio. kr. Resultatet for 2016 svarer til et afkast på 0,9%.
  • OMXCXC20-indekset, som er foreningens benchmark, steg med 5,0% i 2016.  Foreningen underperformede således sit benchmark med 4,1%-point.
  • De største bidragsydere til årets resultat kom fra Brdr. Hartmann (+2,4 mio. kr.), Vitrolife (+1,9 mio. kr.) og Spar Nord Bank (+1,4 mio. Kr.). De største negative bidrag kom fra IC Group (-3,2 mio. kr.), Monberg & Thorsen (-1,8 mio. kr.) og Santa Fe Group (-1,5 mio. kr.).
  • Medlemmernes formue pr. 31. december 2016 var på 117,2 mio. kr. Det svarer til en indre værdi på 12.927 kr. pr. investeringsforeningsandel.
  • Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen at der, i lighed med for regnskabsåret 2015, ikke udbetales udbytte for 2016
  • Starten på 2017 har været positiv. Det synes at være fornuftigt med en betydelig eksponering i aktier. Vi vurderer, at mid og small cap aktierne har det største potentiale, da disse selskaber typisk får størst glæde af et økonomisk opsving. Der vil dog være en betydelig usikkerhed hen over året, der kan give udsving i aktiekurserne.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SmallCap Danmark


IF_05_2017_Årsrapport_080317.pdf
IF Årsrapport 2016.pdf
IF_Investororientering_2016.pdf