Published: 2017-02-28 17:16:57 CET

Landfestar ehf.: Ársreikningur Landfesta ehf. 2016

  • Rekstrartekjur ársins námu 2.760 m.kr. (2015: 2.188 m.kr.).
  • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir 2016 nam 1.834 m.kr. (2015: 1.758 m.kr.).
  • Heildarhagnaður ársins 2016 nam 1.028 m.kr. (2015: 2.064 m.kr.).
  • Bókfært virði fjárfestingareigna nam 25.601 m.kr. (2015: 24.373 m.kr.).
  • Handbært fé frá rekstri nam 1.337 m.kr. á árinu (2015: 1.045 m.kr.).
  • Matsbreyting var jákvæð á árinu 2016 og nam 83 m.kr. (2015: Jákvæð um 1.772 m.kr.).
  • Vaxtaberandi skuldir námu 14.964 m.kr. í árslok 2016. (2015: 14.786 m.kr.).
  • Eiginfjárhlutfall nam 39,5%. (2015: 34,8%).
  • Hagnaður á hlut var 0,62. (2015: 1,24).

 

Ársreikningur Landfesta ehf. var samþykktur af stjórn félagsins í dag, 28. febrúar 2017. Ársreikningurinn hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélaga þess og er hann gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Endurskoðendur félagsins, KPMG ehf., hafa endurskoðað reikninginn og áritað hann fyrirvaralausri áritun.

Rekstrartekjur ársins námu 2.760 m.kr árið 2016 samanborið við 2.188 m.kr. árið 2015. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir árið 2016 nam 1.834 m.kr. samanborið við 1.758 m.kr. árið áður. Heildarhagnaður ársins 2016 nam 1.028 m.kr. en hann var 2.064 m.kr. árið 2015. Fjárfestingar eignir námu 25.601 m.kr. árið 2016 samanborið við 24.373 m.kr. árið áður og eignir til eigin nota námu 3.550 m.kr. árið 2016. Handbært fé frá rekstri nam 1.337 m.kr. á árinu samanborið við 1.045 m.kr.árið 2015. Matsbreyting var jákvæð á árinu 2016 og nam 83 m.kr. en árið áður var matsbreytingin jákvæð um 1.772 m.kr. Vaxtaberandi skuldir námu 14.964 m.kr. í árslok 2016 samanborið við 14.786 m.kr. í árslok 2015. Eiginfjárhlutfall nam 39,5% og hækkaði um 4,7% milli ára. Hagnaður á hlut var 0,62 en var 1,24 árið 2015.

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur út arður á árinu 2016.

Fasteignirnar við Pósthússtræti 2 sem hýsa Hótel 1919 eru flokkaðar sem eignir til eigin nota þar sem í fasteignunum er annar rekstur en útleiga fasteigna og reksturinn er í eigu dótturfélags Landfesta. Eigin eignir samstæðunnar námu 3.550 m.kr. árið 2016 og eru fasteignirnar við Pósthússtræti 2 einu eigin eignir samstæðunnar.

Landfestar er eitt af fjórum dótturfélögum í samstæðu Eikar fasteignafélags hf. Fasteignir félagsins eru um 36 talsins, telja um tæpa 105 þús. útleigufermetra, leigueiningar eru tæplega 170 og fjöldi leigutaka er yfir 100. Helstu fasteignir félagsins eru Pósthússtræti 2, Borgartún 21, 21a og 26 og Álfheimar 74 (Nýi Glæsibær).

Í október lauk félagið sameiningarferli fjögurra dótturfélaga við dótturfélag sitt, LF2. Heimshótel , dótturfélag Eikar fasteignafélags sameinaðist einnig við LF2 í október.

Landfestar ehf. gaf út skuldabréfaflokkinn LF 14 1 í júní 2014. Í desember 2014 var skuldabréfaflokkurinn skráður á aðalmarkað Nasdaq Iceland. Staðfesting endurskoðanda á útreikningum útgefanda LF 14 1 á skilmálum skuldabréfaflokksins eru meðfylgjandi tilkynningu þessari. Samkvæmt staðfestingu endurskoðanda stóðust allir skilmálar skuldabréfaflokksins LF 14 1 miðað við dagsetninguna 31.12.2016.

Fjárhagsdagatal 2017

Hálfs árs uppgjör Landfesta ehf. 2017 verður birt í viku 35, 2017.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is s. 590-2200 / 820 8980


Ársreikningur 2016.pdf
Fjárhagslegir skilyrði LF 14 1.pdf