Publicēts: 2017-02-28 20:35:38 CET
AgroCredit Latvia
Finanšu informācija

SIA AgroCredit Latvia neauditētais pārskats par 2016.gadu

Mārupe, 2017-02-28 20:35 CET -- SIA AgroCredit Latvia publicē neauditēto finanšu pārskatu par 2016.gada 12 mēnešiem.

2016.gadā uzņēmums veiksmīgi turpinājis attīstīties, nodrošinot mērenus un sabalansētus izaugsmes tempus. Par trešdaļu tika palielināts pamatkapitāls, kas ļāva piesaistīt papildus finanšu resursus no ārējiem finansētājiem un attiecīgi palielināt kreditēšanas apjomu. Tā rezultātā graudu sezonas noslēgumā kopējais izsniegto kredītu portfelis sasniedza gandrīz 6 miljonus EUR.

2016.gada vidū uzņēmums veica obligāciju emisiju un augustā uzsāka to kotēšanu Nasdaq Baltic biržā. Tas ne tikai nodrošināja papildus finanšu resursu piesaisti, bet arī motivēja vairāk sistematizēt uzņēmuma iekšējos procesus un dokumentāciju, izstrādāt detalizētāku kredītpolitiku un uzkrājumu veikšanas metodiku. Piesardzības nolūkā tika pieņemts lēmums  izveidot un turpmāk uzturēt vispārējos uzkrājumus 1% apmērā no kopējā kredītportfeļa.

Uzņēmuma aktīvi 2016.gada laikā pieauguši par vairāk kā 25% un gada beigās sastādīja 5.2 miljonus eiro. Kopējie procentu ieņēmumi pieauguši par vairāk kā 20% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Uzņēmuma darbības rentabilitāte saglabājās līdzīgā līmenī kā iepriekšējā gadā, taču vadības lēmums gada beigās izveidot vispārējos uzkrājumus, būtiski ietekmēja 2016.gada peļņas līmeni.

2017.gadā uzņēmums plāno turpināt mērenu attīstības un apjomu izaugsmes stratēģiju, saglabājot nemainīgus savus darbības pamatprincipus un risku vadības politiku. 

Par uzņēmumu:

SIA AgroCredit Latvia ir nebanku finansētājs, kas dibināts 2011.gadā un izsniedz aizdevumus Latvijas lauksaimniekiem. Galvenokārt tiek finansēti graudkopji, piedāvājot viņiem sezonas finansējumu, kas tiek izsniegts minerālmēslu, sēklas, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas un citu apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Aizdevumu atmaksa notiek sezonas beigās pēc graudu nokulšanas un realizācijas. Par aizdevumu nodrošinājumu kalpo noslēgtie nākotnes fiksētie graudu piegāžu līgumi ar AgroCredit Latvia sadarbības partneriem - graudu tirdzniecības uzņēmumiem. Pēc graudu piegādes tiek ieturēta zemnieka saistību summa pret AgroCredit Latvia un tā tiek pārskaitīta finansētājam. Šāda norēķinu sistēma ir nodrošinājusi labu aizdevumu atmaksas disciplīnu un augstu kredītportfeļa kvalitāti.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         Tālr.: 67422208
         E-pasts: birojs@agrocredit.lv
         www.agrocredit.lv


AgroCredit Latvia gada parskats 2016_operativais.pdf