Publicēts: 2017-02-28 16:13:09 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

AS "Latvijas Gāze” 2016. gada nerevidētie pārskati: veiksmīgi uzsākta dabasgāzes tirdzniecību kaimiņvalstīs

Dabasgāzes tirgū 2016. gadā kopumā bija vērojams zems dabasgāzes cenu līmenis, kas palīdzēja palielināt tirdzniecības apjomu par 14%. Ieņēmumi, dabasgāzes cenas ietekmē, samazinājušies par 11%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un bija 392,3 miljoni eiro. Toties pateicoties tirdzniecības apjomam EBITDA* pieaugusi par 11% līdz 76,5 miljoniem eiro. Akciju sabiedrības neto peļņa aizvadītajā gadā bija 37,5 miljoni eiro, salīdzinot ar 30,5 miljoniem eiro 2015. gadā.

Rezultāti sasniegti pateicoties dabasgāze tirdzniecības uzsākšanai kaimiņvalstīs, kas bija stratēģisks Latvijas Gāzes solis atvērtā tirgus un konkurences apstākļu iepazīšanai. Klientiem ārpus Latvijas tika pārdoti 132 miljoni kubikmetru dabasgāzes jeb 9% no gada kopējā pārdotā apjoma. Latvijas patērētājiem tika pārdoti 1,375 miljoni kubikmetru dabasgāzes, kas bija par 4% vairāk nekā 2015. gadā.

Investīciju apjoms 2016. gadā saglabājies iepriekšējo gadu līmenī un bija 29,6 miljoni eiro. Latvijas Gāze par prioritāti joprojām izvirza drošību un turpina aktīvi ieguldīt līdzekļus infrastruktūras modernizēšanā, uzlabojot efektivitāti un samazinot ietekmi uz vidi.

Vienlaicīgi 2016. gadā par 2,1 miljonu eiro samazinājās peļņa, kas tika gūta no nodalītajiem pārvades un uzglabāšanas pakalpojumiem. Tas galvenokārt skaidrojams ar uzglabāšanas apjomu samazināšanos un tarifiem, kas nav mainījušies kopš 2008. gada.

Latvijas Gāze aktīvi gatavojas dabasgāzes tirgus atvēršanai 3. aprīlī, un jau martā juridiskās personas saņems piedāvājumus par turpmāko sadarbību, savukārt mājsaimniecībām ir iespēja turpināt saņemt dabasgāzi par SPRK apstiprinātu tarifu.

* EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2016_12_menesi.pdf