Paskelbta: 2017-02-28 09:00:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Pusmečio informacija

AB "Linas Agro Group" pranešimas apie 2016–2017 finansinių metų 6 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2017-02-28 09:00 CET -- AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

 

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2016–2017 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. gruodžio 31 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2016–2017 finansinių metų 6 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_6_men_2016_2017_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos pranesimas.pdf
LNA_2016-2017_IFRS_6 men_LT.pdf