Avaldatud: 2017-02-28 08:34:22 CET
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2016.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Tallinn, Eesti, 2017-02-28 08:34 CET --  

2016. aasta pakkus kontsernile taas uusi väljakutseid nii sees kui väljaspool kontserni. Aasta lõppu mõjutas lisaks rotatsioon meie ema-, tütar- ja ühisettevõtete juhtkondades, kus mitmed tegevjuhid said endale uue väljakutse.

 

Konsolideeritud käive kasvas neljandas kvartalis 1% ulatudes 17,4 miljoni euroni ja EBITDA kasvas 10% ulatudes 3 miljoni euroni. Aasta konsolideeritud käive kasvas võrreldes eelmise aastaga 2% ning EBITDA 8%, ulatudes vastavalt 62,8 miljoni ja 8,5 miljoni euroni. Käibe osas oli eriti edukas aasta meie meediasegmendi online poolele, kus käive võrreldes eelmise aastaga suurenes 12%, ulatudes 18,6 miljoni euroni ning moodustades nüüd juba pea 30% kontserni kogutuludest. Positiivne on seegi, et trükimeedia Eestis näitab kõikidele ennustustele vaatamata jätkuvat elujõudu ja kasvatas võrreldes eelmise aastaga samuti käivet. Viimasele aitavad kaasa nii uued tooted meie portfellis kui ka tellijatele ja jaetarbijale suunatud lisatooted. Olgu nendeks raamatud või ajakirjade erinumbrid. Trükimeedia kasvu veavad eelkõige tellimus- ja üksikmüük, kuigi keskmised tiraažid on langevas trendis. Trükiteenuste segmendis jätkub madalseis, millega kaasnenud tugev hinnakonkurents on vähendanud tulusid 1% ning tänu sellele on kukkunud ka kasumlikkus. Eelarve tegemise ajal olime optimistlikumad, mistõttu võrreldes eelarvega jäi tegelik tulemus nii käibe kui ka EBITDA osas 5% ootustele alla. Nimetatud numbritesse on arvatud ka meie ühisettevõtete (AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus, AS Express Post ja OÜ Linna Ekraanid) tulemused 50% ulatuses.

 

Meedia segmendi käive kasvas IV kvartalis 7%, ulatudes 11,8 miljoni euroni ja EBITDA kasvas 23%, ulatudes 1,9 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Meedia segmendi käive kasvas aastaga  42,2 miljoni euroni ehk 6%, sh tulu digitaalsetest ja online kanalitest 12%. EBITDA ulatus 4,8 miljoni euroni, mis jäi eelmisest aastast küll 3% maha, kuid ületas eelarvet 7%. Meedia segmendi prioriteetideks on jätkuvalt innovatsioon nii erinevate toodete kui ka tehniliste platvormide arendamise näol. Kõigis kolmes riigis on lansseeritud uusi teemaportaale, tehtud on mitmeid multimeedia projekte, arendatud on e-kommertsi pakkuvaid teenuseid, kasutusele on võetud erinevad reklaamimüügikanalid ja sihtrühmapõhised lahendused. Samuti jätkatakse aktiivselt sotsiaalmeedias. Suurt rõhku pannakse ka veebipõhisele teletootmisele ja näitamisele. Alates 2016. aastast on võimalik leida meie rahvusvahelise brändi Delfi TV äpid nii Androidi teleritele kui ka Apple TVle. Samamoodi on võimalik veebitelet vaadata klassikalisel viisil – Starmani kliendina või Levira Hübriid TV tarbijana. Märkimata ei saa jätta ka aktiivset arendustegevust mobiiltelefonides, mis on saanud tänapäeval juba vaat et peamiseks uudiste tarbimise kanaliks. Delfi ja meie klassikalised lehebrändid on siin selgelt innovatsiooni turuliidrid.

 

Eriti suurt üllatust pakkusid Delfi Läti head majandustulemused, mis saavutati juba III kvartalis ja mis jätkusid aasta lõpus samas tempos. IV kvartalis suurenes Delfi Läti käive 8%, ulatudes 1 miljoni euroni. Aastakäive kasvas veelgi enam, 10% ja ulatus 3,4 miljoni euroni. EBITDA kasvas 37% ja oli 413 tuhat eurot. See tulemus saavutati vaatamata pikaaegse müügijuhi ja osalise müügitiimi lahkumisele septembris ning tihedale konkurentsiolukorrale internetiportaalide vahel. Delfi Läti on aasta jooksul käivitanud ja testinud mitmeid uusi tooteid ning olnud sellega omamoodi meie start-uppide inkubaatoriks. Juulis soetasime Lätis oma nišis juhtiva kuulutusteportaali www.atverskapi.lv. Toimetuses panustatakse jätkuvalt pikema ja analüütilisema sisuga artiklite ja meediaprojektide tegemisele, mis kajastuvad meie kasutajanumbrites ning on pälvinud tunnustuse ajakirjanduslike auhindade näol.

 

Viimane kvartal oli soodne ka Ekspress Meediale, mille käive kasvas 7% ja ulatus 5 miljoni euroni. EBITDA kasv oli tagasihoidlikum, jäädes 4% tasemele. Võttes arvesse personali muudatusi juhtkonnas, oli see meeskonna poolt saavutatud hea tulemus. Aastakäive kasvas võrreldes eelmise aastaga 5% ja ulatus üle 19,1 miljoni euro. Sellest Delfi online ja digitaalsed tulud kasvasid 13% ulatudes 7,3 miljoni euroni. Kasvas ka printreklaam 3%. Selle taga on eelkõige panustamine müügimeeskonna efektiivsusesse, portfelli mitmekesistamisse ja innovatsiooni. Ajakirjanduse tellimus- ja jaemüügitulud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 1% ning digitellijate arv tänu erinevatele koostööprojektidele on kasvanud 30%. Investeerime järjepidevalt nii uutesse toodetesse kui ka IT lahendustesse. Panustame oma töötajatesse võimaldamaks teha

 

sisukamat ajakirjandust. See omakorda on tinginud ettevõtte EBITDA 24%-lise allajäämise eelmisele aastale. Aasta tulemust mõjutas ka reklaamimüügimahtude suurenemisest tingitud trüki- ja kandekulude kasv.

 

Delfi Leedu kasvab tagasihoidlikumalt, kuid see-eest järjepidevalt. Ettevõtte käive kasvas IV kvartalis  6% ulatudes 2,6 miljoni euroni, ja aastaga 4% ning ulatus 8,6 miljoni euroni. Aastane online reklaamikäive kasvas  9%. Aastane EBITDA kasvas 9% ulatudes 1,7 miljoni euroni, samas IV kvartalis kasvas EBITDA 20%, mis pani aastale kena punkti. Seda tulemust võib lugeda igati positiivseks, kui võtta arvesse väga kehva esimest kvartalit. Leedu on tänu järjepidevale tööle saavutanud ka selge turuliidri positsiooni mobiilsetel platvormidel, kus eelnevatel aastatel veel konkurendile alla vannuti. Stabiilne kasv jätkub online’s, kuid väljaantavate ajakirjade tiraažid, trükireklaam ja levitulud vähenevad stabiilselt.

Ajakirjade Kirjastuse käibe ja kasumi kasvu taga, mis olid vastavalt 10% ja 39% ning IV kvartalis isegi veidi rohkem, on eelkõige meie aprillis suurenenud tooteportfell, mil soetati Eesti suurim naistele suunatud nädalakiri Naisteleht ning ajakirjad Nipiraamat ja Müstiline Ajalugu. Tehingu tulemusena liideti olemasolev ajakiri Naised ja uus omandatud Naisteleht ning saavutati olulist sünergiat, mis on aidanud kasvatada nii mõlema ettevõtte käivet kui ka kasumit. Kõrvalharuna jätkatakse läbi tuntud brändide ürituste ja kursuste korraldamist, mis kinnistab brände, pakub lisaväärtust tellijale ja aitab tulusid kasvatada. Ajakirjade Kirjastuse käive ulatus sel aastal 9,5 miljoni euroni ning EBITDA 1,1 miljoni euroni, millest Ekspress Grupi konsolideeritud numbrites kajastub pool.

 

SL Õhtuleht on olnud sel aastal muutuste tuules. Muudatused on toimunud meeskonnas, organisatsiooni ja juhtimisstruktuuris. Investeeritud on reklaamimüügi võimekusse, ettevõtte kaasajastamisse ja uute toodete arendusse. Kõik see on aidanud kaasa saavutamaks Õhtulehel argipäeviti suurima tiraažiga ajalehetiitel, hoida kõrget tellijate taset ning üksikmüüki, kasvatada reklaamikäivet. Digitellijate arv on aasta algusega võrreldes rohkem kui kolmekordistunud. SL Õhtulehe käive kasvas sel aastal 4% ning ulatus 8,7 miljoni euroni. EBITDA ulatus 0,8 miljoni euroni ning oli 23% vähem kui eelneval aastal. IV kvartalis kasvas käive mõnevõrra enam, 6% ja ulatus 2,3 miljoni euroni, samas kui EBITDA vähenes 42% ja jäi 130 tuhande euro tasemele. Ekspress Grupi konsolideeritud numbrites kajastub nendest pool.

Trükitööstussegmendis oli taas keeruline kvartal ja samuti aasta. Printalli käive langes võrreldes eelmise aastaga 1% ning ulatus 25,6 miljoni euroni. EBITDA jäi eelmisest aastast maha 6% ning ulatus 4,6 miljoni euroni. Vaatamata ootustele ja mõnedele positiivsetele märkidele sügisel oli IV kvartal veelgi nõrgem, mil käive langes 6% ja ulatus 7 miljoni euroni. Sellele vaatamata jäi EBITDA maha vaid 2% eelmise aasta sama perioodi tulemusest. Suurenenud on tellimuste hulk ja töömaht, jätkuv hinnasurve ei lase aga käibel kasvada ning töömaht suurendab tööjõukulusid. Vaatamata raskele olukorrale on järjepideva agressiivse müügitöö tulemusel saadud Skandinaavias juurde uusi tooteid ja kliente, parandatud aasta teises pooles hinnataset ning kogutud tuntust ka perioodikast erinevates trükisektorites. Viimane aitab laieneda B2B segmenti, kes toodavad enda tarbeks tootekatalooge, mis on sobilikud just meie poognamasinatele. Viimase aastaga on Printall suurest ja eliitsest tehasest muutumas laiapõhjaliseks kommunikatsiooni edendamise töövahendiks. Leevendust olukorrale trükiturul ei ole oodata ka 2017.aastal.

Juulis sõlmisime lepingu 50% osaluse soetamiseks OÜ-s Linna Ekraanid, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. Septembris soetasime 49%-lise osaluse ettevõttes Babahh Media OÜ, mis tegeleb videoproduktsiooni, meedialahenduste ja videotega seotud taristulahenduste müügiga Eestis. 2019. aasta II kvartalis omandame ülejäänud 50% OÜ Linna Ekraanid osadest, mille tulemusena saab kontsern  ettevõtte ainuaktsionäriks. Omandamise eesmärgiks oli luua eeldused kontserni uue äriliini käivitamiseks ning kasvatada seeläbi kontserni tegevusalade portfelli. AS-i Ekspress Grupp eesmärk on arendada digitaalse välireklaami äriliin välja kõigis kolmes Balti riigis ning võtta nimetatud äris turul juhtiv roll. Babahh Media OÜ osas on kontsernil optsioon omandada 2021. aastal täiendav osalus, mille tulemusel suureneks AS-i Ekspress Grupp osalus kokku 70%-ni. Omandamise eesmärgiks on laiendada oma äritegevust kiiresti kasvavas interneti videotootmise ja videoedastuse valdkonnas. Babahh Media OÜ omandamine aitab läbi laiapõhjaliste teadmiste täiendada ka meie Delfide videotootmisportfelli kõikides riikides.

Kontserni finantspositsioon on aasta jooksul oluliselt tugevnenud. Koguvõla ja EBITDA suhe on aasta lõpu seisuga alla taseme 2,0, mis vastavalt sündikaatlaenulepingule tähendab intressimarginaali vähenemist ning võimaldab veel agressiivsemalt investeerida laenukapitali toel. Kontserni laenumaksete ja intresside kattekordaja on ligi 2,8.

 

Vaatamata keerulisele olukorrale meediamaastikul, ootame järgmist aastat põnevusega, kuivõrd aasta alguses toimusid grupis mitmed personalimuudatused. Kontserni uue tegevjuhina alustas 1. jaanuaril Mari-Liis Rüütsalu, kel varasemalt tütarettevõtete Delfi Eesti ja Ekspress Meedia juhtimise kogemus. Samuti alustasid uued juhid Ekspress Meedias, Ajakirjade Kirjastuses ja SL Õhtulehes, kelledest kõik on tulnud kontserni seest.

 

Rahalises plaanis ootame meediasegmendis 4-5%-list käibe ja EBITDA kasvu, millele aitavad kaasa ka 2016.aastal tehtud soetused. Trükiteenuste segmendis proovime hinnasurvele vaatamata hoida käibes selle aasta taset. Optimistlikumas vaates loodame, et meediasegmendi suurenev kasum katab ära trükiteenuste väheneva EBITDA. See tähendab, et üha suurem osa kontserni käibest ning kasumist tuleb just meedia- ja online tegevusest. Väliskeskkonna oluliselt negatiivsem foon võib aga kaasa tuua ka trükiteenuste segmendi EBITDA 10-15% languse, mis omakorda tähendaks konsolideeritud pildis küll käibe umbes 4%-list kasvu, kuid EBITDA taseme langust sama protsendi võrra.

Meie ambitsioon on pakkuda uusi ja huvitavaid elamusi nii paberil kui digitaalses meedias, sealjuures järele andmata lugude kvaliteedis, teemade valikus ning ajakirjanduslikus objektiivsuses.

Kontserni eesmärgiks on olla moderne meediaettevõte tugeva kohalolekuga kõikidel meie turgudel ning liidripositsioonil online-meedias.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

 

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

 

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%
konsolideeritud (tuhandetes EUR)
IV kv
2016
IV kv 2015 Muutus % IV kv
2014
IV kv
2013
IV kv
2012
Perioodi kohta            
Müügitulu 17 409 17 181 1% 16 778 16 526 16 447
EBITDA 2 981 2 720 10% 2 757 2 015 2 246
EBITDA marginaal (%) 17,1% 15,8%   16,4% 12,2% 13,7%
Ärikasum* 2 113 1 936 9% 1 895 1 348 1 496
Ärirentaablus* (%) 12,1% 11,3%   11,3% 8,2% 9,1%
Intressikulud (123) (141) 13% (186) (185) (206)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)* 1 868 1 660 13% 1 614 1 057 1 268
Puhasrentaablus (%)* 10,7% 9,7%   9,6% 6,4% 7,7%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes
(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
1 868 460 306% 1 149 (1 410) 1 112
Puhasrentaablus (%) 10,7% 2,7%   6,8% -8,5% 6,8%
Varade tootlus (%) 2,4% 0,6%   1,4% -1,8% 1,4%
Omakapitali tootlus (%) 3,7% 0,9%   2,4% -3,2% 2,7%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,06 0,02   0,04 (0,05) 0,04

 

 

 

Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50%
konsolideeritud (tuhandetes EUR)
12 kuud 2016 12 kuud 2015 Muutus % 12 kuud 2014 12 kuud
2013
12 kuud
2012
Perioodi kohta            
Müügitulu 62 793 61 528 2% 61 384 58 427 59 706
EBITDA 8 487 7 869 8% 8 878 7 264 7 882
EBITDA marginaal (%) 13,5% 12,8%   14,5% 12,4% 13,2%
Ärikasum* 5 221 4 866 7% 5 638 4 647 4 596
Ärirentaablus* (%) 8,3% 7,9%   9,2% 8,0% 7,7%
Intressikulud (518) (618) 16% (732) (763) (1 549)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)* 4 406 3 907 13% 4 620 3 548 2 682
Puhasrentaablus (%)* 7,0% 6,4%   7,5% 6,1% 4,5%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes
(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
4 406 2 707 63% 5 110 1 081 2 525
Puhasrentaablus (%) 7,0% 4,4%   8,3% 1,9% 4,2%
Varade tootlus (%) 5,8% 3,5%   6,6% 1,4% 3,2%
Omakapitali tootlus (%) 8,9% 5,6%   11,4% 2,5% 6,4%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,15 0,09   0,17 0,04 0,08

 

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ja ei sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

 

 Bilanss – ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR) 31.12.2016 31.12.2015 Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara 16 251 15 553 4%
Põhivara 61 506 61 588 0%
Varad kokku 77 757 77 141 1%
       sh. raha ja pangakontod 4 572 4 666 -2%
       sh. firmaväärtus 38 904 38 232 2%
Lühiajalised kohustused 12 222 12 539 -3%
Pikaajalised kohustused 14 462 15 928 -9%
Kohustused kokku 26 684 28 467 -6%
       sh. võlakohustused 16 603 18 787 -12%
  Omakapital 51 073 48 674 5%
         

 

 

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted 50% konsolideeritud 31.12.2016 31.12.2015
Omakapitali osakaal (%) 66% 63%
Võla ja omakapitali suhe (%) 33% 39%
Võla ja kapitali suhe (%) 19% 22%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) 1,96 2,39
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio) 2,75 1,79
Likviidsuskordaja 1,33 1,24

 

 

 FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – Ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil

 

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) IV kv
2016
IV kv
2015
Muutus % IV kv
2014
IV kv
2013
IV kv
2012
Perioodi kohta            
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) 14 743 14 811 0% 14 454 14 291 14 165
EBITDA (ainult tütarettevõtted) 2 660 2 440 9% 2 413 1 815 2 017
EBITDA marginaal (%) 18,0% 16,5%   16,7% 12,7% 14,2%
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) 1 889 1 718 10% 1 661 1 175 1 293
Ärirentaablus* (%) 12,8% 11,6%   11,5% 8,2% 9,1%
Intressikulu (ainult tütarettevõtted) (114) (125) 9% (158) (185) (206)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil 210 196 7% 182 174 202
Perioodi puhaskasum* 1 868 1 660 13% 1 601 1 057 1 269
Puhasrentaablus (%)* 12,7% 11,2%   11,1% 7,4% 9,0%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes
(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
1 868 460 306% 1 136 (1 410) 1 112
Puhasrentaablus (%) 12,7% 3,1%   7,9% -9,9% 7,8%
Varade tootlus (%) 2,5% 0,6%   1,5% -1,8% 1,4%
Omakapitali tootlus (%) 3,7% 0,9%   2,4% -3,2% 2,7%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,06 0,02   0,04 (0,05) 0,04

 

 

 

Kasumlikkuse näitajad – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR) 12 kuud 2016 12 kuud
2015
Muutus % 12 kuud
2014
12 kuud
2013
12 kuud
2012
Perioodi kohta            
Müügitulu (ainult tütarettevõtted) 53 324 52 773 1% 52 793 50 086 51 290
EBITDA (ainult tütarettevõtted) 7 280 6 680 9% 7 894 6 591 7 345
EBITDA marginaal (%) 13,7% 12,7%   15,0% 13,2% 14,3%
Ärikasum* (ainult tütarettevõtted) 4 328 3 920 10% 4 973 4 071 4 173
Ärirentaablus* (%) 8,1% 7,4%   9,4% 8,1% 8,1%
Intressikulu (ainult tütarettevõtted) (471) (550) 14% (689) (763) (1 550)
Ühisettevõtete kasum kapitaliosaluse meetodil 772 785 -2% 557 494 339
Perioodi puhaskasum* 4 406 3 907 13% 4 621 3 548 2 682
Puhasrentaablus (%)* 8,3% 7,4%   8,8% 7,1% 5,2%
Perioodi puhaskasum raamatupidamise aruandes
(sh. allahindlused ja kasum osaluse muutusest)
4 406 2 707 63% 5 110 1 081 2 525
Puhasrentaablus (%) 8,3% 5,1%   9,7% 2,2% 4,9%
Varade tootlus (%) 6,1% 3,7%   6,8% 1,4% 3,2%
Omakapitali tootlus (%) 8,9% 5,6%   11,4% 2,5% 6,4%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) 0,15 0,09   0,17 0,04 0,08

 

* Tulemus kajastab tavapärase äritegevuse tulemust ja ei sisalda firmaväärtuste allahindluseid, kasumeid osaluste muutustest ühisettevõtetes jms.

 

Bilanss – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
(tuhandetes EUR)
31.12.2016 31.12.2015 Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara 13 094 12 386 6%
Põhivara 61 074 60 794 0%
Varad kokku 74 168 73 180 1%
       sh. raha ja pangakontod 2 856 2 927 -2%
       sh. firmaväärtus 36 953 36 953 0%
Lühiajalised kohustused 9 591 9 033 6%
Pikaajalised kohustused 13 504 15 473 -13%
Kohustused kokku 23 095 24 506 -6%
       sh. võlakohustused 15 784 17 687 -11%
Omakapital 51 073 48 674 5%

 

 

 

  Finantssuhtarvud (%) – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil 31.12.2016 31.12.2015
Omakapitali osakaal (%) 69% 67%
Võla ja omakapitali suhe (%) 31% 36%
Võla ja kapitali suhe (%) 20% 23%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt / EBITDA ratio) 2,17 2,65
Laenumaksete ja intresside kattekordaja (debt service coverage ratio) 2,67 1,67
Likviidsuskordaja 1,37 1,37

 

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mis on põhjustatud üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumisest. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. Seda nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldine vähendamine kui ka teiste reklaamikanalite eelistamine nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale. Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate endi tarbimisharjumuste muutumine, näiteks jooksvate uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ning muid suhtluskanaleid jne.

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, kuna tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige madalamad, samuti nagu jõulu- ja uusaastapidustuste järgselt aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini.

 

 

Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDA Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
 
 
EBITDA marginaal (%)  EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus* (%)  Ärikasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus* (%)  Puhaskasum*/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)  Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta  Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%) Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%) Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%) Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio) Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Laenumaksete ja intresside kattekordaja EBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
Likviidsuskordaja Käibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%) Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%) Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks - meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Eelmisel aastal eristati ka meelelahutuse segmenti.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ning kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid kuna juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.

Segmentide peamised finantsnäitajad IV kv 2012-2016

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu Müügitulu
  IV kv
 2016
IV kv
2015
Muutus % IV kv
 2014
IV kv
 2013
IV kv
 2012
meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 8 861 8 399 6% 7 535 7 617 7 049
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 4 974 4 544 9% 4 015 3 389 3 029
trükiteenuste segment 6 952 7 386 -6% 8 083 7 566 8 046
meelelahutuse segment 0 0 - 0 0 0
kesksed tegevused 566 543 4% 459 393 308
segmentidevahelised elimineerimised (1 636) (1 517) -8% (1 624) (1 286) (1 238)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 14 743 14 811 0% 14 454 14 291 14 165
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 11 836 11 041 7% 10 141 10 043 9 532
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 5 381 4 841 11% 4 257 3 584 3 184
trükiteenuste segment 6 952 7 386 -6% 8 083 7 566 8 046
meelelahutuse segment 0 0 - 0 0 0
kesksed tegevused 566 543 4% 459 393 308
segmentidevahelised elimineerimised (1 945) (1 789)   (1 905) (1 476) (1 439)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 17 409 17 181 1% 16 778 16 526 16 447

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA EBITDA
  IV kv
 2016
IV kv
2015
Muutus % IV kv
 2014
IV kv
 2013
IV kv
 2012
meedia segment kapitaliosaluse meetodil 1 618 1 299 25% 1 103 1 014 611
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 1 938 1 579 23% 1 448 1 214 839
trükiteenuste segment 1 329 1 355 -2% 1 623 1 604 1 650
meelelahutuse segment (0) (4) 94% 0 0 0
kesksed tegevused (287) (210) -36% (313) (763) (242)
segmentidevahelised elimineerimised 0 (0) 189% 0 (40) (1)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 2 660 2 440 9% 2 413 1 815 2 017
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 2 981 2 720 10% 2 757 2 015 2 246

 

 

 

EBITDA marginaal IV kv
 2016
IV kv
 2015
IV kv
 2014
IV kv
 2013
IV kv
 2012
meedia segment kapitaliosaluse meetodil 18% 15% 15% 13% 9%
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 16% 14% 14% 12% 9%
trükiteenuste segment 19% 18% 20% 21% 21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 18% 16% 17% 13% 14%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 17% 16% 16% 12% 14%

 

 

Segmentide peamised finantsnäitajad 12 kuud 2012-2016

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu Müügitulu
  12 kuud
 2016
12 kuud
2015
Muutus % 12 kuud
 2014
12 kuud
 2013
12 kuud
 2012
meedia segment (kapitaliosaluse meetodil) 31 579 30 063 5% 27 459 25 842 25 562
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 17 269 15 555 11% 13 449 11 595 10 561
trükiteenuste segment 25 585 25 842 -1% 28 951 27 462 29 167
meelelahutuse segment 517 -100% 0 0 0
kesksed tegevused 2 233 1 937 15% 1 731 1 530 996
segmentidevahelised elimineerimised (6 073) (5 586) -9% (5 347) (4 748) (4 435)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 53 324 52 773 1% 52 793 50 086 51 290
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 42 229 39 943 6% 36 930 34 955 34 773
       sh. tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 18 574 16 619 12% 14 306 12 226 11 147
trükiteenuste segment 25 585 25 842 -1% 28 951 27 462 29 167
meelelahutuse segment 517 -100% 0 0 0
kesksed tegevused 2 233 1 937 15% 1 731 1 530 996
segmentidevahelised elimineerimised (7 254) (6 711)   (6 228) (5 520) (5 230)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 62 793 61 528 2% 61 384 58 427 59 706

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA EBITDA
  12 kuud
 2016
12 kuud
2015
Muutus % 12 kuud
 2014
12 kuud
 2013
12 kuud
 2012
meedia segment kapitaliosaluse meetodil 3 572 3 724 -4% 3 025 2 123 2 089
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 4 779 4 913 -3% 4 013 2 792 2 624
trükiteenuste segment 4 645 4 966 -6% 5 944 5 862 6 052
meelelahutuse segment (2) (1 110) 100% 0 0 0
kesksed tegevused (936) (899) -4% (1 076) (1 356) (797)
segmentidevahelised elimineerimised 0 0 -65% 0 (38) 1
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 7 280 6 680 9% 7 894 6 591 7 345
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 8 487 7 869 8% 8 878 7 264 7 882

 

 

 

EBITDA marginaal 12 kuud
 2016
12 kuud
 2015
12 kuud
 2014
12 kuud
 2013
12 kuud
 2012
meedia segment kapitaliosaluse meetodil 11% 12% 11% 8% 8%
meedia segment proportsionaalselt konsolideerituna 11% 12% 11% 8% 8%
trükiteenuste segment 18% 19% 21% 21% 21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil 14% 13% 15% 13% 14%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna 14% 13% 14% 12% 13%

 

 

MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab 100% tütarettevõtete Delfi tegevust Eestis, Lätis ja Leedus, ajalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja Eesti Päevalehe kirjastamist, raamatute kirjastamist Eestis, ajakirjade kirjastamist Leedus, pakkumiste portaali Zave tegevust ja valdusfirmat Delfi Holding. Siia segmenti kuuluvad ka 50% ühisettevõtted AS SL Õhtuleht (Õhtulehe ja Linnalehe kirjastaja), ajakirjade kirjastaja AS Ajakirjade Kirjastus, perioodika kojukandega tegelev AS Express Post ning 2016 suvel lisandunud digitaalse välireklaami müügiga tegelev OÜ Linna Ekraanid.

2015. aasta juulis ühinesid Eestis AS Delfi ja ajalehtede kirjastaja AS Eesti Ajalehed. Uus ettevõte jätkas oma tegevust AS Ekspress Meedia nime all. Aasta varem ühendati Delfi UAB-ga Leedu ajakirjade kirjastaja Ekspress Leidyba UAB. Leedus tegutseb ühinenud ettevõte Delfi nime all.

Kontsernile kuuluvad uudisteportaalid

 

Omanik Portaal Omanik Portaal
Ekspress Meedia www.delfi.ee Ekspress Meedia www.ekspress.ee
  rus.delfi.ee   www.maaleht.ee
Delfi Läti www.delfi.lv   www.epl.ee
  rus.delfi.lv    
Delfi Leedu www.delfi.lt SL Õhtuleht www.ohtuleht.ee
  ru.delfi.lt   www.vecherka.ee

 

 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  IV kv
 2016
IV kv
2015
Muutus 
%
Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed) 5 085 4 756 7%
        sh. Delfi Eesti online müügitulu 1 772 1 592 11%
Delfi Läti 997 927 8%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 2 558 2 414 6%
        sh. Delfi Leedu online käive 2 043 1 887 8%
OÜ Hea Lugu 230 304 -24%
OÜ Zave Media 0 2 -100%
muud ettevõtted (Delfi Holding) - -
segmendisisesed elimineerimised (9) (4) -128%
KOKKU tütarettevõtted 8 861 8 399 5%
AS SL Õhtuleht* 1 134 1 066 6%
AS Ajakirjade Kirjastus* 1 368 1 218 12%
AS Express Post* 677 648 4%
Linna Ekraanid OÜ* 115 - -
segmendisisesed elimineerimised (318) (289) -10%
KOKKU ühisettevõtted 2 975 2 643 13%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 11 836 11 041 7%

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  IV kv
2016
IV kv
2015
Muutus
 %
Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed) 443 425 4%
Delfi Läti 262 157 67%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 865 723 20%
OÜ Hea Lugu 50 85 -41%
OÜ Zave Media (0) (87) 99%
muud ettevõtted (Delfi Holding) (2) (4) 50%
segmendisisesed elimineerimised (0) (1) -
KOKKU tütarettevõtted 1 618 1 299 25%
AS SL Õhtuleht* 65 113 -42%
AS Ajakirjade Kirjastus* 160 86 87%
AS Express Post* 75 82 -9%
Linna Ekraanid OÜ* 20 - -
segmendisisesed elimineerimised 0 (0) 217%
KOKKU ühisettevõtted 321 281 14%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 1 938 1 579 23%

 

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  12 kuud 2016 12 kuud 2015 Muutus  %
Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed) 19 116 18 248 5%
        sh. Delfi Eesti online müügitulu 6 728 5 931 13%
Delfi Läti 3 375 3 066 10%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 8 563 8 230 4%
        sh. Delfi Leedu online käive 6 602 6 051 9%
OÜ Hea Lugu 538 651 -17%
OÜ Zave Media 1 5 -77%
muud ettevõtted (Delfi Holding) - -
segmendisisesed elimineerimised (14) (136) 89%
KOKKU tütarettevõtted 31 579 30 063 5%
AS SL Õhtuleht* 4 329 4 154 4%
AS Ajakirjade Kirjastus* 4 765 4 347 10%
AS Express Post* 2 609 2 477 5%
Linna Ekraanid OÜ* 166 - -
segmendisisesed elimineerimised (1 219) (1 099) -11%
KOKKU ühisettevõtted 10 651 9 879 8%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 42 229 39 943 6%

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  12 kuud 2016 12 kuud 2015 Muutus %
Ekspress Meedia AS (Delfi Eesti + Eesti Ajalehed) 1 448 1 899 -24%
Delfi Läti 413 301 37%
Delfi Leedu (sh. Ekspress Leidyba) 1 741 1 590 9%
OÜ Hea Lugu 33 91 -64%
OÜ Zave Media (61) (147) 59%
muud ettevõtted (Delfi Holding) (2) (9) 78%
segmendisisesed elimineerimised (0) (1) -
KOKKU tütarettevõtted 3 572 3 724 -4%
AS SL Õhtuleht* 394 508 -23%
AS Ajakirjade Kirjastus* 544 392 39%
AS Express Post* 247 289 -14%
Linna Ekraanid OÜ* 22 - -
segmendisisesed elimineerimised 0 (0) 118%
KOKKU ühisettevõtted 1 207 1 189 2%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna 4 779 4 913 -3%

 

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa

 

ONLINE MEEDIA JA DELFI

Turuliidrina jätkab Delfi investeerimist uude tehnoloogiasse ja IT lahendustesse, eesmärgiga parandada oma lugejate ja reklaamijate kasutajakogemust. Sel aastal toodi turule uued Delfi mobiilsed rakendused nii iOS kui ka Android seadmetele ning uuendati ka m.delfi keskkonda, muutes seda funktsionaalsemaks. Välja tuldi uuendustega zlick, mis võimaldab osta tasutud sisu 0-klikiga ja mobiilidele mõeldud reklaamivaba Delfi lahedusega, kus kasutajad saavad kuutasu eest eemaldada kõike reklaamid Delfi keskkonnast. Delfi TV äpid on 2016. aastast olemas nii Androidi teleritele kui ka Apple TVle. Veebitelet on võimalik vaadata ka klassikalisel viisil – Starmani kliendina või Levira Hübriid TV tarbijana Eestis.

Delfi oli Leedus esimene kirjastaja, mis tutvustas oma lugejatele Facebook messenger automaatvastaja (bot) võimalusi. Samuti oldi esimene kasutamaks Facebook Live striimingut. Üle Baltikumi valmis arendustest Facebook Instant Article kasutamise võimalus. 

Alates 2016. aastast pakuvad meie reklaamimüügiosakonnad lisaks online reklaamile meie enda keskkondades võimalust osta reklaami ka teistesse kohalikesse või rahvusvahelistesse kanalitesse. Samuti pakume nüüd kliendile võimalust osta meie käest reklaamiteenust alates ideest ja teostusest kuni meediapinnani ning pakume sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi (programmatic advertising sales).

Jätkuvalt laiendatakse vertikaalsete toodete sortimenti. Sellel aastal on Eestis käivitatud filmikunstile pühendatud www.kinoveeb.ee ning meestele pühendatud vertikaal www.homme.ee, mis tuletatud Eesti Ekspressi vahel ilmunud samanimelisest erilehest. Delfi Läti on käivitanud esoteerikaportaali www.orakuls.lv ning kaks videoalamvertikaali www.retvplay.lv ja www.360play.lv. Leedus avati koostöös Leedu Marketingi Assotsiatsiooniga (LiMA) uus marketingispetsialistidele mõeldud unikaalne veebileht soodustamaks omavahelist kommunikatsiooni. Koostöös Leedu korvpalli föderatsiooniga lansseeriti tervislikke eluviise toetav Delfi alamsait Delfi FIT. Samuti käivitati lapseootel emadele suunatud portaal www.busiumama.lt ning Delfi uus alamsait Delfi Style. NBA (National Basketball Association) ja DELFI Leedu andsid teada oma mitmeaastasest koostööprojektist, mille raames on plaanis lansseerida NBA uus ametlik Leedu online portaal www.nba.com/Lithuania

Delfi Leedu jätkab kuulutusteportaali www.alio.lt edasiarendusi. Lätis soetati juulis nišikuulutusteportaal www.atverskapi.lv. Uue e-kommertsi teenusena lansseeriti Lätis www.tobook.lv, mis koondab erinevaid ilusalonge ja võimaldab interneti teel broneeringute tegemist.  

Kõigis kolmes Balti riigis on seatud eesmärgiks kirjutada pikemaid analüütilisi artikleid, et tõsta Delfi kasutajatele pakutavat väärtust. Eestis tehakse seda koostöös meie päeva- ja nädalalehtede Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress ja Maaleht toimetustega.

Palju pööratakse tähelepanu sotsiaalselt vastutustundlikule käitumisele ning toetatakse erinevaid heategevusprojekte, kultuuri, sporti, ühiskondlikke ja ärisündmusi kõikides riikides.

Eesti internetiväljaannete lugejate arv 2015-2016

2016. aasta I kvartalis liitis Postimees Eesti Meediale kuuluvad kuulutusteportaalid www.kv.ee ja www.osta.ee postimees.ee domeeni alla ja seeläbi kasvas Postimees.ee kasutajate arv 17%.

 

2016. aasta III kvartalis muutis Gemius internetikasutajate uuringu metoodikat Eestis, Lätis ja Leedus, mille tulemusena on lisaks arvutikasutajate ehk PC andmetele nüüdsest saadaval ka mobiilsete kasutajate ja tahvelarvutite kasutajate andmed. Septembris toimunud metoodika muudatuse tulemusena langes PC kasutajate koguarv Eestis 11%. Postimees.ee PC kasutajate arv langes vähem kui Delfi PC kasutajate arv. Konkurentsisituatsioon Delfi ja Postimehe vahel on endiselt pingeline. Õhtulehe kasutajate arv on vaatamata uuringu metoodika muudatusele olnud väga stabiilne. Alates 2016 aasta suvest on Gemiuse uuringus ka mobiilis ja tahvelarvutiste lugejate arvud eraldi välja toodud.

 

Läti internetiväljaannete lugejate arv 2015-2016

2016. aasta alguses muutis uuringufirma Gemius internetiuuringute metoodikat ja sellest tulenevalt on ka veebruaris langus internetikasutajate arvus. Antud number väljendab ainult arvutikasutajate (PC) internetikasutust. Inbox.lv on endiselt suurima kasutajate arvuga internetiportaal arvutikasutajate hulgas. Vastupidiselt ootustele on Inbox kasvatanud aasta lõpus oma kasutajate arvu ja seda eelkõige mobiilis. Delfi.lv kasutajate arv on võrreldes tvnet.lv’ga muutunud minimaalseks. Samas on mobiilsete kasutate hulk endiselt kasvutrendis. Kohalik sotsiaalvõrgustik draugiem.lv on aga järjekindlalt kaotamas oma kasutajaid Facebookile. Sarnaselt teistele Balti riikidele on ka Lätis põhiline konkurents mobiilikasutajate arvu suurendamise nimel.

Leedu internetiväljaannete lugejate arv 2015-2016

Delfi.lt on Leedus jätkuvalt suurim internetiportaal. 2016. aasta III kvartalis liitis 15min.lt mitmed portaalid, mis ei kuulu antud meediagrupi omandusse ja seetõttu on domeeni 15min.lt kasutajate arv 2016. aasta IV kvartalis kasvanud. Antud kasv ei näita meediateenuste kasutajate arvu kasvu ja ei ole seetõttu ka käsitletav 15min.lt turusituatsiooni paranemisena. Kolmanda koha pärast konkureerivad TV3 ja Lrytas.lt. Sarnaselt teistele riikidele keskendub arendus- ja turundustegevus Leedus mobiilikasutajate arvu suurendamisele. Selles segmendis on Delfi kasvatanud oma kasutajate arvu märkimisväärselt.

 

TRÜKIMEEDIA EESTIS

 

Eesti ajalehtede tiraaž 2015-2016

Eesti ajalehtede tiraažid on pikemas perspektiivis mõõdukalt langevad. 2016 aasta IV kvartalis toimus märkimisväärne muutus Eesti paberlehtede tiraažides. Kolm kuud järjest on Õhtuleht olnud suurima tiraažiga päevaleht Eestis ja Postimees on langenud teisele kohale. Detsembris langes Postimees kolmandale kohale kuna traditsiooniliselt tegi Maaleht detsembris läbi suure kasvu. Päevalehe tiraaž on 2016. aasta jooksul mõnevõrra langenud, kuid Päevalehe digilehe tellijate arvu kasv on olnud palju kiirem kui paberlehe tiraaži langus.

 

Eesti ajalehtede lugejaskond 2015-2016

Sarnaselt ajalehtede tiraažidega on väljaannete lugejate arv 2016. aastal suhteliselt stabiilne. 2015. aasta IV kvartaliga võrreldes on lugejate arv kasvanud Eesti Ekspressil ja Eesti Päevalehel, samas kui Postimehel ja Õhtulehel on see langenud. Kuna digilehtede loetavus ei ole selle uuringuga kaetud, siis täielikke lugejanumbreid need andmed ei kajasta. Ekspress Grupi väljaannete digitaalsete lugejate arv kokku ulatub ca 50 tuhandeni. Digilehtede lugejate arvu kasvatamine on jätkuvalt kontserni väljaannete põhiline ülesanne.

TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on üks suurimaid trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kõrgekvaliteedilisi ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 2015.aastal paigaldatud uus trükipoognamasin on võimaldanud laiendada trükitavate toodete sortimenti veelgi. 

 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  IV kv
2016
IV kv
2015
Muutus
%
AS Printall 6 952 7 386 -6%

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  IV kv
2016
IV kv
2015
Muutus %
AS Printall 1 329 1 355 -2%

 

 

 

(tuhandetes EUR) Müügitulu
  12 kuud
2016
12 kuud
2015
Muutus
%
AS Printall 25 585 25 842 -1%

 

 

 

(tuhandetes EUR) EBITDA
  12 kuud
2016
12 kuud
2015
Muutus %
AS Printall 4 645 4 966 -6%

 

 

Trükitööstussegment kannatab jätkuvalt Venemaale kehtestatud majandussanktsioonide tõttu, mille negatiivne mõju Skandinaavia trükitööstusele mõjutab omakorda ka meid. Printalli tootmismaht kasvab, kuid hinnasurve on endiselt tugev eelkõige just Skandinaavias vabanenud tootmisvõimsusele. Käivet suudetakse hoida, kuid tulenevalt madalamast hinnatasemest, tuleb järgi anda kasumimarginaalis

Trükiteenused ja keskkond

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on omistanud Printallile keskkonnamärgistuse “The Nordic Ecolabel”, millega pärjatakse Põhjamaade säästlikult tootvaid ettevõtteid. Printall kasutab rohelist energiat. GREEN CHOICE sertifikaat kinnitab, et ettevõte ostab elektrienergiat, mille tootmisel on kasutatud 100% taastuvaid energiaallikaid. Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja jäätmekäitleja AS Ragn-Sells on omistanud Printallile Suure Aasta Taaskasutaja auhinna, kuna ettevõte suunab taaskasutusse 95% tekkivatest jäätmetest.

Printallil on nii FSC kui ka PEFC sertifikaadid, millega anname omapoolse panuse rohelise mõtteviisi elavdamisele trükitööstuses. Mõlemad on toote tarneahela jälgimis- ja nõuete vastavuse täitmise sertifikaadid, mis väljastatakse ettevõtetele, kes täidavad vastavalt FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) kehtestatud nõudeid. Ettevõte, kellele on omistatud selline sertifikaat, toetab oma tegevusega keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult elujõulist maailma metsade majandamist.

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.12.2016 31.12.2015
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 2 805 2 927
Tähtajalised hoiused 51 0
Nõuded ja ettemaksed 7 468 6 741
Varud 2 770 2 718
Käibevara kokku 13 094 12 386
Põhivara    
Nõuded ja ettemaksed 982 1 149
Edasilükkunud tulumaksuvara 34 42
Investeeringud ühisettevõtetesse 2 435 1 007
Investeeringud sidusettevõtetesse 591 215
Materiaalne põhivara 12 722 13 791
Immateriaalne põhivara 44 310 44 590
Põhivara kokku 61 074 60 794
VARAD KOKKU 74 168 73 180
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 2 313 2 240
Võlad ja ettemaksed 7 170 6 679
Tulumaksukohustus 108 114
Lühiajalised kohustused kokku 9 591 9 033
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 13 471 15 447
Edasilükkunud tulumaksukohustus 33 26
Pikaajalised kohustused kokku 13 504 15 473
KOHUSTUSED KOKKU 23 095 24 506
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 17 878 17 878
Ülekurss 14 277 14 277
Omaaktsiad (863) (176)
Reservid 2 058 1 787
Jaotamata kasum 17 723 14 908
OMAKAPITAL KOKKU 51 073 48 674
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 74 168 73 180

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) IV kv 2016 IV kv 2015 12 kuud 2016 12 kuud 2015
Müügitulu 14 743 14 811 53 324 52 773
Müüdud toodangu kulu (11 163) (11 121) (42 122) (41 781)
Brutokasum 3 580 3 690 11 202 10 992
Muud äritulud 579 281 1 085 659
Turunduskulud (770) (743) (2 488) (2 377)
Üldhalduskulud (1 446) (1 472) (5 357) (5 236)
Muud ärikulud (54) (38) (114) (118)
Firmaväärtuse allahindlus 0 (1 200) 0 (1 200)
Ärikasum 1 889 518 4 328 2 720
Intressitulud 7 10 32 42
Intressikulud (114) (125) (471) (550)
Kahjum valuutakursi muutusest  (6)  (1) (10) (6)
Muud finantskulud (10) (15) (56) (71)
Kokku finantstulud/kulud  (123)  (131) (505) (585)
Kasum ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 210 196 772 785
Kasum sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 72 72 113 86
Kasum enne tulumaksustamist 2 048 655 4 708 3 006
Tulumaksukulu (180) (195) (302) (299)
Aruandeperioodi  kasum 1 868 460 4 406 2 707
Aruandeperioodi  puhaskasumi jaotus:        
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 1 868 460 4 406 2 707
Muu koondkasum 0 0 0 0
Koondkasum kokku 1 868 460 4 406 2 707
Emaettevõtte aktsionäride osa koondkasumist 1 868 460 4 406 2 707
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta 0,06 0,02 0,15 0,09

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 12 kuud 2016 12 kuud 2015
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi ärikasum 4 328 2 720
Korrigeerimised:    
Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 953 2 760
Kahjum kaubamärgi ja vara väärtuse langusest 0 1 200
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest 37 (4)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 136 91
Äritegevuse rahavood:    
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (709) (191)
Varude muutus (53) (645)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 484 361
Rahavoog põhitegevusest 7 175 6 292
Makstud ettevõtte tulumaks (293) (118)
Makstud intressid (519) (525)
Rahavood äritegevusest kokku 6 363 5 649
Rahavood investeerimistegevusest    
Tagatishoiuse (seadmine)/vabastamine 0 1 600
Ühisettevõtte ost (868) 0
Sidusettevõtte ost (311) 0
Muude investeeringute soetus ja tagasilaekumine 5 (50)
Saadud intressid 32 33
Põhivara soetamine (1 335) (1 575)
Põhivara müük 39 33
Antud laenud (25) 0
Antud laenude tagasimaksed 175 74
Rahavood investeerimistegevusest kokku (2 289) 115
Rahavood finantseerimistegevusest    
Makstud dividendid (1 456) (1 187)
Ühisettevõtetelt saadud dividendid 246 278
Tasutud kapitalirendi maksed (72) (89)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus 0 (1 117)
Saadud laen 11 687
Saadud laenude tagasimaksed (2 186) (4 952)
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel (687) (112)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku (4 144) (6 492)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (71) (729)
Raha ja raha ekvivalendid aasta alguses 2 927 3 656
Raha ja raha ekvivalendid aasta lõpus 2 856 2 927

 

 

 

         Lisainformatsioon:
         Mari-Liis Rüütsalu
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 512 2591
         e-mail: mariliis.ryytsalu@egrupp.ee


EG_IV_kvartal_2016_EST.pdf