Avaldatud: 2017-02-28 08:00:01 CET
Olympic Entertainment Group
Kvartaliaruanne

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 4. kvartal ja 12 kuud 2016

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    2016 2015 2014
Müügitulud enne hasartmängumaksu mln eurot 205,1 177,2 157,8
Hasartmängumaksud mln eurot -44,2 -40,4 -34,4
Neto müügitulud mln eurot 161,0 136,8 123,4
Äritulud kokku mln eurot 179,5 137,4 123,8
EBITDA mln eurot 53,8 39,5 36,2
Ärikasum mln eurot 34,6 31,4 25,8
Puhaskasum mln eurot 29,8 27,1 22,4
         
EBITDA marginaal % 33,4 28,9 29,3
Ärirentaablus % 21,5 22,9 20,9
Puhasrentaablus % 18,5 19,8 18,2
         
Varad mln eurot 152,7 162,3 126,2
Omakapital mln eurot 129,9 122,9 109,2
ROE % 24,4 23,4 21,4
ROA % 18,9 18,8 18,3
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,1 1,4 3,0
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 120 119 98
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 39 083 33 969 32 242
Panustamispunktide arv perioodi lõpus tk 31 34 0
Panustamispunktide pind perioodi lõpus m2 856 970 0
Töötajad in 3 024 2 665 2 515
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 4 123 4 101 3 470
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpus tk 106 122 96
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 170 183 193
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpus tk 64 65 46

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2016. aastal:

 • Kontserni 2016. aasta müügitulud enne hasartmängumaksu ulatusid 205,1 miljoni euroni, mis on 15,8% (+28,0 mln eurot) rohkem kui 2016. aasta jooksul.
 • 12 kuu hasartmängutulud enne hasartmängumaksu moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest enne hasartmängumaksu 92,4% (189,5 mln EUR) ja muud tulud 7,6% (15,7 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 94,2% (166,8 mln eurot) ja 5,8% (10,3 mln eurot).
 • Kontserni 2016. aasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 39,5 miljonilt eurolt 53,8 miljoni euroni (+36,2%). 2016. aasta ärikasum ulatus 34,6 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,2 miljonit eurot (+10,2%) enam.
 • Emaettevõtja osa 2016. aasta konsolideeritud puhaskasumist oli 29,3 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 25,7 miljonit eurot.
 • Käesolevas aruandes on muudetud hasartmängumaksude kajastamist. Kasumiaruandes on nüüdsest välja toodud müügitulud enne hasartmängumaksu, seejärel hasartmängumaks ning neto müügitulud.
 • Käesolevas aruandes on klassifitseeritud lõpetatud tegevusvaldkonnana Poola ja Valgevene segmendid, mille puhaskahjum 2016. aastal oli 9,6 miljonit eurot (2015. aastal puhaskasum 1,7 miljonit eurot), koosnedes peamiselt firmaväärtuse ja varade allahindlusest seoses aktiivse tegevuse külmutamisega Poolas.
 • Kontserni tütarettevõte Baina Investments Sp. z o.o. sõlmis 14. jaanuaril 2016 lepingu, mille kohaselt omandas 20%-lise osaluse Poola tütarettevõttes Casino Polonia-Wrocław Sp. z o.o., suurendades Kontserni osalust 100%-le.
 • Pärast Eesti konkurentsiametilt heakskiidu saamist viis 16. veebruaril 2016 Olympic Entertainment Group AS lõpuni tehingu, millega omandati 100%-line osalus Eesti kasiinooperaatoris AS MC Kasiinod, millele kuulub omakorda 100%-line osalus kasiinobaare opereerivas OÜ-s Oma & Hea. Tehingu jõustumise tulemusena kuulub Kontsernile Eestis kokku 24 kasiinot.
 • Kontserni Eestis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Eesti AS ja 2016. aasta talvel omandatud kasiinooperaator AS MC Kasiinod sõlmisid 21. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule 2016. aasta mais ning mille käigus ühendas Olympic Casino Eesti AS endaga AS MC Kasiinod.
 • Kontserni Slovakkias asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Slovakia S.r.o. ja Olympic F&B S.r.o. sõlmisid 22. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule 2016. aasta aprillis ning mille käigus ühendas Olympic Casino Slovakia S.r.o. endaga Olympic F&B S.r.o.
 • Kontserni struktuuri korrastamise eesmärgil otsustas Olympic Entertainment Group AS 31. märtsil 2016 likvideerida Hollandis asuva äritegevuseta tütarettevõtja Siquia Holding B.V., mille tegevusvaldkond oli valdustegevus. Likvideerimine viidi lõpule 30. juunil 2016.
 • Kontserni Lätis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Latvia SIA ja 2015 sügisel omandatud kasiinooperaator SIA Garkalns sõlmisid 20. mail 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule 23. detsembril 2016 ning mille käigus ühendas Olympic Casino Latvia SIA endaga SIA Garkalns.
 • 1. juunil 2016 avas Kontsern Tallinnas uue üle 45 miljoni euro maksma läinud hotelli- ja meelelahutuskompleksi, milles alustas tegevust Baltimaade esimene Hiltoni hotell ja Olympic Casino esinduskasiino.
 • 16. juunil 2016 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 22 768 680,90 eurot (0,15 eurot aktsia kohta), millest 0,10 eurot aktsia kohta maksti aktsionäridele 15. juulil 2016 ja 0,05 eurot aktsia kohta maksti aktsionäridele 14. oktoobril 2016.
 • 15. juulil 2016 sõlmis Kontserni kuuluv Jessy Investments B.V. lepingu 100%-lise osaluse müümiseks Eesti tütarettevõtjas Kesklinna Hotelli OÜ, mis omab Tallinnas hotelli- ja meelahutuskompleksi hoonet, kus tegutsevad hotell Hilton Tallinn Park ja OEG kontserni esinduskasiino Olympic Park Casino. Ostjaks oli East Capital kontserni kuuluv ECB3 Tallinn OÜ. Tehingu hinnaks oli 48 miljonit eurot ning kasum 17,8 miljonit eurot. Müügitehingu eesmärgiks oli vabastada kinnisvarasse investeeritud kapitali ja keskenduda kontserni põhitegevusele – kasiinode ja meelelahutuskeskuste opereerimisele. Müügitehingu osaks ei olnud hoones tegutsevad hotelli- ja kasiinooperatsioonid, mis jäävad jätkuvalt kuuluma kontsernile.
 • 23. septembril 2016 teatas Kontsern aktiivse tegevuse külmutamisest Poolas seoses esinduskasiino asukohapõhise tegevusloa kehtivuse lõppemisega. Kontsern on endiselt huvitatud Poola turul tegevuse jätkamisest ning plaanib osaleda järgmistel tegevusloakonkurssidel. Aktiivse tegevuse külmutamise peamiseks eesmärgiks on jooksvate kulude viimine miinimumini.
 • 23. septembril 2016 teatas Kontsern väljumisest Valgevene hasartmänguturult seoses makromajanduslikust olukorrast tingitud ebaefektiivsest opereerimisest ja kehvadest väljavaadetest kasumlikkuse suurendamiseks Valgevenes.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

‘000€ IV kv 2016 IV kv 2015 Muutus 2016 2015 Muutus
Eesti 12 924 9 375 37,9% 45 364 35 566 27,6%
Läti 17 922 15 364 16,7% 66 185 56 015 18,2%
Leedu 6 956 6 037 15,2% 25 286 22 016 14,9%
Poola 35 5 953 -99,4% 13 565 24 037 -43,6%
Slovakkia 3 866 4 620 -16,3% 16 546 16 347 1,2%
Valgevene 0 148 -100,0% 185 804 -77,0%
Itaalia 7 900 6 065 30,3% 26 838 22 077 21,6%
Malta 2 731 266 926,9% 11 169 291 3738,2%
Kokku 52 334 47 828 9,4% 205 138 177 153 15,8%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  31.12.2016 31.12.2015
Eesti 24 20
Läti 54 57
Leedu 18 19
Poola 0 1
Slovakkia 8 7
Valgevene 0 2
Itaalia 15 12
Malta 1 1
Kokku 120 119

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2016. aasta müügitulud enne hasartmängumaksu ulatusid 45,4 miljoni euroni (+9,8 mln eurot, +27,6%), EBITDA 23,1 miljoni euroni (+17,1 mln eurot, +285,3%) ning ärikasum 19,7 miljoni euroni (+15,6 mln eurot, +382,5%). Hasartmängutulud enne hasartmängumaksu kasvasid aastaga 16,5% ulatudes 39,2 miljoni euroni. Müügitulu kasvu osaliseks põhjuseks oli hotelli müügitulu. EBITDA ja ärikasumi kasvu oluliseks põhjuseks oli hotelli kinnisvara müügitehingu kasum summas 17,8 miljonit eurot.

2016. aasta detsembri lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 990 mänguautomaadi, 36 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 22 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2016 seisuga 715 inimest.

Läti

Läti segmendi 2016. aasta müügitulud enne hasartmängumaksu ulatusid 66,2 miljoni euroni (+10,2 mln eurot, +18,2%), EBITDA 27,8 miljoni euroni (+1,6 mln eurot, +5,9%) ning ärikasum 24,1 miljoni euroni (+0,9 mln eurot, +3,7%). Hasartmängutulud enne hasartmängumaksu kasvasid aastaga 17,7% ulatudes 60,6 miljoni euroni.

2016. aasta detsembri lõpus tegutses Lätis kokku 54 Olympic kasiinot 1 475 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. detsembri 2016 seisuga 915 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2016. aasta müügitulud enne hasartmängumaksu ulatusid 25,3 miljoni euroni (+3,3 mln eurot, +14,8%), EBITDA 2,3 miljoni euroni (-1,0 mln eurot, -30,3%) ning ärikasum 0,7 miljoni euroni (-1,4 mln eurot, -65,6%). Hasartmängutulud enne hasartmängumaksu kasvasid aastaga 15,5% ulatudes 24,0 miljoni euroni.

2016. aasta detsembri lõpus tegutses Leedus kokku 18 Olympic kasiinot 543 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 59 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 31 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 31. detsembri 2016 seisuga 750 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2016. aasta müügitulud enne hasartmängumaksu ulatusid 16,5 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +1,2%), EBITDA 1,1 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +27,4%) ning ärikahjum 0,04 miljoni euroni (+0,13 mln eurot). Hasartmängutulud enne hasartmängumaksu kasvasid aastaga 1,4% ulatudes 14,7 miljoni euroni.

2016. aasta detsembri lõpus tegutses Slovakkias kokku 8 Olympic kasiinot 291 mänguautomaadi, 36 elektroonilise ruleti terminali, 44 mängulaua ja 21 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2016 seisuga 324 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2016. aasta müügitulud enne hasartmängumaksu ulatusid 26,8 miljoni euroni (+4,8 mln eurot, +21,6%), EBITDA 1,0 miljoni euroni (+0,4 mln, +58,7%) ning ärikasum 0,6 miljoni euroni (+0,4 mln, +215,5%). Hasartmängutulud enne hasartmängumaksu kasvasid aastaga 21,7% ulatudes 26,6 miljoni euroni.

2016. aasta detsembri lõpus tegutses Itaalias kokku 15 VLT mänguautomaadikasiinot 539 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. detsembri 2016 seisuga 88 inimest.

Malta

Malta segmendi 2016. aasta müügitulud enne hasartmängumaksu ulatusid 11,2 miljoni euroni (+10,9 mln eurot, +3 738,3%), EBITDA -0,1 miljoni euroni (+0,3 mln) ning ärikahjum 1,2 miljoni euroni (-0,8 mln). Hasartmängutulud enne hasartmängumaksu kasvasid aastaga 3752% ulatudes 11,0 miljoni euroni.

2016. aasta detsembri lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 19 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 31. detsembri 2016 seisuga 209 inimest.

Lõpetatud tegevusvaldkonnad

Poola

Poola segmendi 2016. aasta müügitulud enne hasartmängumaksu ulatusid 13,6 miljoni euroni (-10,5 mln eurot, -43,6%), EBITDA 0,03 miljoni euroni (-3,1 mln eurot, -99,2%) ning ärikahjum 7,8 miljoni euroni (-10,5 mln eurot). Hasartmängutulud enne hasartmängumaksu kahanesid aastaga 43,8% ulatudes 13,3 miljoni euroni. Ärikahjumi põhjustas firmaväärtuse ja varade allahindamine seoses aktiivse äritegevuse külmutamisega.

Poola esinduskasiino suleti 23. septembril seoses asukohapõhise tegevusloa kehtivuse lõppemisega. Poola ettevõtetes töötas 31. detsembri 2016 seisuga 23 inimest. Kontsern on endiselt huvitatud Poola turul tegevuse jätkamisest ning plaanib osaleda järgmistel tegevusloakonkurssidel. Aktiivse tegevuse külmutamise peamiseks eesmärgiks on jooksvate kulude viimine miinimumini.

Valgevene

Valgevene segmendi 2016. aasta 12 kuu müügitulud enne hasartmängumaksu ulatusid 0,2 miljoni euroni (-0,6 mln eurot, ‑76,7%), EBITDA ‑1,5 miljoni euroni (-1,1 mln eurot) ning ärikahjum 1,5 miljoni euroni (-1,1 mln eurot). EBITDA ning ärikahjum sisaldavad 1,3 miljoni euro ulatuses kursikahjumeid, mis on reklassifitseeritud muust koondkasumist kasumiaruandesse.

Kontsern on teatanud väljumisest Valgevene hasartmänguturult seoses makromajanduslikust olukorrast tingitud ebaefektiivsest opereerimisest ja kehvadest väljavaadetest kasumlikkuse suurendamiseks Valgevenes.

 

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2016 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 152,7 miljonit eurot, mis on 5,9% ehk 9,6 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 45,0 miljonit eurot ehk 29,5% kogu varadest ja põhivarad 107,7 miljonit eurot ehk 70,5% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 22,8 miljoni euroni ning omakapital 129,9 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (7,7 mln eurot), maksukohustused (6,1 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (4,9 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2016. aasta jooksul materiaalsesse põhivarasse 33,7 miljonit eurot (+1,1 mln eurot, +3,4%), millest 27,5 miljonit eurot investeeriti hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+5,9 mln eurot, +27,3%)  ning 4,8 miljonit eurot mänguseadmetesse (-5,5 mln eurot, -53,4%).

Rahavood

Kontserni 2016. aasta äritegevuse rahavood olid 34,5 miljonit eurot (-2,5 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -25,3 miljonit eurot (+8,9 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid -6,0 miljonit eurot (+2,1 mln eurot). Netorahavood olid 3,2 miljonit eurot (+8,6 mln eurot).

Personal

Seisuga 31. detsember 2016 andis Kontsern tööd 3 024 inimesele, mis on 359 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt laienemisest Eestis, Lätis, Leedus ja Maltal.

2016. aasta jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 53,5 miljonit eurot (+9,8 mln eurot, +22,3%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2016. aasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 1 286 tuhat eurot (2015. aasta eest 1 006 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 149 tuhat eurot (2015. aasta eest 149 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)   31.12.2016 31.12.2015
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid   37 933 34 710
Finantsinvesteeringud   99 1 835
Nõuded ja ettemaksed   4 552 5 537
Ettemakstud tulumaks   913 551
Varud   1 532 1 366
Käibevara kokku   45 029 43 999
       
Põhivara      
Edasilükkunud tulumaksuvara   426 801
Muud finantsinvesteeringud   4 988 3 512
Muud pikaajalised nõuded   776 914
Kinnisvarainvesteeringud   295 288
Materiaalne põhivara   51 250 58 877
Immateriaalne põhivara   49 932 53 942
Põhivara kokku   107 667 118 334
       
VARAD KOKKU   152 696 162 333
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused      
Võlakohustused   0 292
Võlad ja ettemaksed   19 806 27 680
Tulumaksukohustus   292 1 058
Eraldised   1 329 1 842
Lühiajalised kohustused kokku   21 427 30 872
       
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised võlakohustused   703 8 079
Edasilükkunud tulumaksukohustus   693 513
Pikaajalised kohustused kokku   1 396 8 592
       
KOHUSTUSED KOKKU   22 823 39 464
       
OMAKAPITAL      
Aktsiakapital   60 716 60 716
Ülekurss   258 258
Kohustuslik reservkapital   4 860 3 574
Muu reserv   538 329
Realiseerimata kursivahed   -26 -1 156
Jaotamata kasum   57 825 51 822
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku   124 171 115 543
Mittekontrolliv osalus   5 702 7 326
OMAKAPITAL KOKKU   129 873 122 869
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   152 696 162 333

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Kokkuvõte jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kasumiaruannetest on välja toodud aruande leheküljel 13.

(tuhandetes eurodes)   IV kv 2016 IV kv 2015 2016 2015
Jätkuvad tegevusvaldkonnad          
Hasartmängutulud   47 211 38 863 175 998 142 468
Muud müügitulud   5 088 2 864 15 390 9 844
Müügitulud enne hasartmängumakse   52 299 41 727 191 388 152 312
Hasartmängumaksud   -10 032 -7 703 -37 497 -28 409
Neto müügitulud   42 267 34 024 153 891 123 903
Muud äritulud   61 131 18 201 342
Äritulud kokku   42 328 34 155 172 092 124 245
           
Kaubad, toore, materjal ja teenused   -1 506 -968 -5 331 -3 473
Mitmesugused tegevuskulud   -17 179 -12 685 -60 311 -44 379
Tööjõu kulud   -13 287 -10 516 -50 667 -39 122
Põhivara kulum ja väärtuse langus   -3 138 -2 080 -11 371 -7 591
Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus   7 20 7 20
Muud ärikulud   -97 -507 -525 -605
Ärikulud kokku   -35 200 -26 736 -128 198 -95 150
           
Ärikasum   7 128 7 419 43 894 29 095
           
Intressitulud   2 6 26 31
Intressikulud   0 -3 -41 -24
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest   2 -2 16 -6
Muud finantstulud ja -kulud   -1 -4 -23 -9
Finantstulud ja -kulud kokku   3 -3 -22 -8
           
Kasum enne tulumaksu   7 131 7 416 43 872 29 087
           
Tulumaksukulu   -1 655 -977 -4 448 -3 714
Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum   5 476 6 439 39 424 25 373
           
Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum (-kahjum)   -188 244 -9 618 1 712
           
Perioodi puhaskasum   5 288 6 683 29 806 27 085
Emaettevõtja osa   5 630 6 115 29 292 25 719
Mittekontrolliva osaluse osa   -342 568 514 1 366
           
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse          
Realiseerimata kursivahed          
Jätkuvad tegevusvaldkonnad   -176 0 -176 -3
Lõpetatud tegevusvaldkonnad   854 46 1 306 267
Kokku perioodi koondkasum   5 966 6 729 30 936 27 349
Emaettevõtja osa   6 308 6 161 30 422 25 983
Mittekontrolliva osaluse osa   -342 568 514 1 366
           
           
Tava kasum aktsia kohta*   3,7 4,0 19,3 16,9
Jätkuvad tegevusvaldkonnad   3,8 3,9 25,6 15,8
Lõpetatud tegevusvaldkonnad   -0,1 0,1 -6,3 1,1
           
Lahustatud kasum aktsia kohta*   3,7 4,0 19,3 16,9
Jätkuvad tegevusvaldkonnad   3,8 3,9 25,6 15,8
Lõpetatud tegevusvaldkonnad   -0,1 0,1 -6,3 1,1

   * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post 
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q4_2016_EST.pdf