Avaldatud: 2017-02-27 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Majandusaasta aruanne

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2016

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 27.02.2017, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2016. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 26. jaanuaril 2017 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud. 

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2016. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 598,4 miljonit eurot. 2015. aasta müügitulu oli 555,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 7,7%. 

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2016. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud puhaskasum oli 25,7 miljonit eurot. 2015. aasta puhaskasum oli 22,1 miljonit eurot.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2016. majandusaasta auditeeritud aruanne on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i interneti kodulehelt www.tkmgroup.ee.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000


Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2016_est.pdf