Publicēts: 2017-02-24 10:37:51 CET
Latvijas tilti
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” akcijas izslēdz no Baltijas Otrā saraksta

Ar šo akciju sabiedrība “LATVIJAS TILTI” informē, ka Nasdaq Riga 2017. gada 24. februārī pieņēma lēmumu apstiprināt akciju sabiedrības „LATVIJAS TILTI” pieteikumu 668 987 uzrādītāja akciju (ISIN LV0000100311, Biržas kods LTT1R) izslēgšanai no Baltijas Otrā saraksta, par pēdējo akciju kotācijas dienu nosakot 2017. gada 27. februāri.

Akciju sabiedrības "LATVIJAS TILTI" akcionāri 2016. gada 5. decembrī ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu izslēgt uzņēmuma akcijas no regulētā tirgus. Tika izteikts obligātais un galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums, kas noslēdzās 2017. gada 3. februārī. Norēķini par atpirkšanas piedāvājuma ietvaros veiktajiem darījumiem tika veikti 2017. gada 8. februārī. Obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" rīcībā ir 668 987 jeb 100% no akciju sabiedrības "LATVIJAS TILTI" balsstiesīgajām akcijām.

         AS “LATVIJAS TILTI” juriste
         Jevgeņija Ļevdanska
         +371 67251372
         jevgenija.levdanska@latvijas-tilti.lv