Publicēts: 2017-02-07 10:13:18 CET
Latvijas tilti
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

Ziņojums par akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem

Ar šo akciju sabiedrība “LATVIJAS TILTI” informē, ka 2017. gada 7. februārī saņēma akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” akcionāra, obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteicēja SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" ziņojumu par akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem.

Ziņojums par piedāvājuma rezultātiem pielikumā.

Pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" tiešā veidā piederēs 668 987 (seši simti sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi) akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” akcijas, kas veido 100,00% (viens simts procenti) no akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” balsstiesīgo akciju skaita.

         AS “LATVIJAS TILTI” juriste
         Jevgeņija Ļevdanska
         +371 67251372
         jevgenija.levdanska@latvijas-tilti.lv


Zinojums_LNKK.pdf