Publicēts: 2017-01-10 12:52:52 CET
Latvijas tilti
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

Par akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta grozījumiem

Ar šo akciju sabiedrība “LATVIJAS TILTI” informē, ka:

- 2017. gada 5. janvārī piedāvātājs - SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" (reģistrācijas numurs 40003000252, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 15, Rīga, LV-1013, Latvija) veica akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” obligātā un galīgā akciju atpirkšanas prospekta grozījumus, kas tika apstiprināti ar 2017. gada 9. janvāra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu (turpmāk – Prospekta grozījumi);

- Grozījumi veikti prospekta 6.5. apakšpunktā, precizējot dienu, kurā SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" ieskaitīs AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" naudas kontā Latvijas Bankā tādu naudas summu eiro, kas atbilst kopējai vēl neatpirkto akciju sabiedrības "LATVIJAS TILTI" uzrādītāja akciju vērtībai;

- Prospekta grozījumi neietekmē izteiktā piedāvājuma termiņu. Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, sākot ar 2017. gada 5. janvāri līdz 2017. gada 3. februārim (ieskaitot).

Pielikumā: Akciju sabiedrības “LATVIJAS TILTI” obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekta grozījumi.           

         AS “LATVIJAS TILTI” juriste
         Jevgeņija Ļevdanska
         +371 67251372
         jevgenija.levdanska@latvijas-tilti.lv


Prospekta grozijumi.pdf