Paskelbta: 2016-12-28 08:45:00 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės dividendų politikos

Elektrėnai, Lietuva, 2016-12-28 08:45 CET -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas –  LT0000128571. 

2016 m. gruodžio 27 d.  „Lietuvos energija“, UAB, kuri valdo 96,75 proc. Bendrovės akcijų, valdyba patvirtino „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės dividendų politiką, kuria visoms grupės įmonėms nustatomi vienodi grynojo pelno paskirstymo principai. Vadovaujantis nauja tvarka, Bendrovės siūlymas skirti dividendus priklausys nuo Bendrovės nuosavo kapitalo grąžos dydžio, finansinių galimybių mokėti dividendus, vykdomų valstybei svarbių ekonominių projektų bei kitų aplinkybių.

Susipažinti su dividendų politika galima pridėtame priede.

         Korporatyvinės komunikacijos vadybininkas Vilius Aleksandravičius, tel. +370 620 68809, el. paštas vilius.aleksandravicius@le.lt


LE grupės dividendų politika.pdf