Paskelbta: 2016-12-15 15:00:00 CET
AB "Linas Agro Group"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su AB „Linas Agro Group“ vadovu susijusio asmens sandorius

Panevėžys, Lietuva, 2016-12-15 15:00 CET -- AB „Linas Agro Group“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Dariumi Zubu glaudžiai susijusio juridinio asmens Akola ApS sandorius dėl emitento vertybinių popierių 
(žr. priedą).

 

Atstovė ryšiams su investuotojais

Greta Vaitkevičienė

(8~45) 507 346

g.vaitkeviciene@linasagro.lt


Pranesimas_apie_vadovu_sandorius.pdf