Publicēts: 2016-12-12 13:57:37 CET
Moda Kapitāls
Finanšu kalendārs

AS Moda Kapitāls Finanšu kalendārs

Par AS "Moda Kapitāls" finanšu pārskatu iesniegšanu 2017.gadā

AS "Moda Kapitāls" nerevidētos finanšu pārskatus 2017.gadā publiskos sekojoši:

•        par 2016 .gada 12 mēnešiem - no 2017.gada 27. līdz 28.februārim,

•        par 2017.gada 6 mēnešiem - no 2017.gada 28. līdz 31.augustam.

AS "Moda Kapitāls" revidēto 2016.gada finanšu pārskatu publiskos no 2017.gada 24. līdz 29.aprīlim.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda Kapitāls
         Valdes loceklis
         t.+37167344508
         e-pasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv