Publicēts: 2016-12-08 16:05:45 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta AS “Citadele banka” obligāciju kotēšanas procedūra

Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, Nasdaq Riga ir uzsākusi kotēšanas procedūru sekojošu AS “Citadele banka” obligāciju iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā:

  

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000802221 10 000 40 000 000 EUR 06.12.2026

      

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Pielikumā: AS “Citadele banka” obligāciju Pamatprospekts, Pamatprospekta papildinājums un galīgie noteikumi.


 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


Citadele_Final_Terms_01122016.pdf
Citadele_Base_prospectus_supplement.pdf
0811_2016_Citadele_Base_prospectus.pdf