Publicēts: 2016-12-08 11:59:41 CET
AgroCredit Latvia
Pārvaldītāju darījumi

Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu Nr. 2016/523

Mārupe, Latvija, 2016-12-08 11:59 CET -- SIA AgroCredit Latvia ir saņēmusi personas, kas veic pārvaldības pienākumus cieši saistītās personas paziņojumus par darījumiem ar obligācijām. Sīkāka informācija pielikumā.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         t.67422208, girts.vinters@agrocredit.lv


pazinojums 1.pdf
pazinojums 2.pdf