Publicēts: 2016-12-05 10:35:42 CET
Latvijas Gāze
Finanšu kalendārs

AS "Latvijas Gāze" finanšu pārskatu publicēšanas datumi

Finanšu kalendārs 2017. gadam

2016. / 12 mēneši / Revidēts / 25.04.2017
2017. / 3 mēneši / 30.05.2017
2017. / 6 mēneši / 29.08.2017
2017. / 9 mēneši / 28.11.2017

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv