Paskelbta: 2016-11-30 08:33:50 CET
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

Pranešimas apie 2016–2017 finansinių metų 3 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2016-11-30 08:33 CET -- AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

 

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2016–2017 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. rugsėjo 30 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2016–2017 finansinių metų 3 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

 

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_3_men_2016_2017_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos pranesimas.pdf
LNA_2016-2017_IFRS_3 men_LT.pdf