Publicēts: 2016-11-25 14:06:04 CET
Latvijas Gāze
3 un 9 mēnešu finanšu pārskats

AS "Latvijas Gāze": Nerevidēti 2016. gada 9 mēnešu pārskati

Latvijas Gāze 2016. gada 9 mēnešos patērētājiem pārdeva 920 milj. kubikmetru dabasgāzes. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pārdotās dabasgāzes apjoms pieauga par 6,6%.

2016. gads pasaules naftas tirgos iezīmējās ar zemām cenām, kas atstāja ietekmi gan uz Latvijas Gāzes vidējo dabasgāzes iepirkumu cenu, gan arī uz 2016. gada 9 mēnešu ieņēmumiem. Neskatoties uz to, ka naftas cenas sākot ar 2016.gadu rāda pieaugumu, dabasgāzes tirdzniecības cena Latvijas patērētājiem turpina samazināties, jo tā piesaistīta naftas produktu iepriekšējo 9 mēnešu vidējai cenai. 2016. gada 9 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par 251 milj. EUR (2015. gada attiecīgajā periodā 308 milj. EUR).

Neskatoties uz ieņēmumu kritumu dabasgāzes cenas samazinājuma dēļ, EBITDA sasniedza 47,2 milj. EUR un maržas rādītājs pieauga, sasniedzot 18,8% (2015. gada attiecīgajā periodā 16,0%). 

         Vinsents Makaris
         Investoru attiecību vadītājs
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2016_9_menesi.pdf