Publicēts: 2016-11-16 15:30:36 CET
Latvijas Gāze
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze": AS "Conexus Baltic Grid" dibināšanas sapulce

Informējam, ka AS "Latvijas Gāze" valde sasauc AS "Conexus Baltic Grid" dibināšanas sapulci, kas norisināsies 2016. gada 22. decembrī plkst. 10.00 AS "Latvijas Gāze" telpās Rīgā, Vagonu ielā 20.

Vēršam uzmanību, ka statūti apstiprināmi ar ne mazāk kā trīs ceturtdaļām no klātesošo balsu skaita. Turklāt - ja statūti tiek apstiprināti, visi sākotnējā reģistrā iekļautie akcionāri iegūst līdzdalību nodibinātajā AS "Conexus Baltic Grid", pat ja tie nav piedalījušies dibināšanas sapulcē. Vairāk informācijas skatiet sapulces sasaukšanas paziņojumā.

Aicinām personas, kuras ir iekļautas AS "Conexus Baltic Grid" sākotnējā akcionāru sarakstā, aizpildīt un atsūtīt akcionāra datu anketu. Visas sākotnējā akcionāru reģistrā iekļautās personas saņems arī rakstveida vēstules, kuras plānots izsūtīt līdz 21. novembrim uz deklarētajām vai pieteikumos norādītajām adresēm. Elektroniski aizpildītas anketas lūgums sūtīt uz info@akcionari.lg.lv. 

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


Conexus_Baltic_Grid_Statutu_projekts.pdf
2016.12.22_Conexus_Dibinasanas_sapulces_pazinojums.pdf
2016_Akcionara_datu_anketa.docx