Publicēts: 2016-11-16 14:25:45 CET
Latvijas Gāze
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze": Paziņojums par Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2016. gada 21. decembrī Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2016.12.21_Lemumu_projekti.pdf
2016.12.21_Pilnvarojuma_veidlapa.doc
2016.12.21_Arkartas_akcionaru_sapulce_Pazinojums.pdf