Paskelbta: 2016-11-11 08:14:30 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruoti nauji „INVL Baltic Real Estate“ įstatai

Vilnius, Lietuva, 2016-11-11 08:14 CET --

2016 m. lapkričio 10 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatai.

Šių įstatų projektą bendrovės akcininkai patvirtino 2016 m. lapkričio 10 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įstatuose numatyta, kad bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė, tipas – uždarojo tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės pavadinimas – specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“. Bendrovė veiks 30 metų nuo UTIB licencijos gavimo, bendrovės veiklos terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 20 metų. Bendrovės akcijos įtrauktos į prekybą NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Andrius Daukšas
         El. paštas andrius@invaldalt.com


„INVL Baltic Real Estate“ UTIB įstatai 2016 11 10.pdf