Publicēts: 2016-11-09 15:32:18 CET
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

AS "Latvijas Gāze": Kapitālieguldījumu refinansēšanai tiks piesaistīts 35 miljonu eiro aizdevums

Lai nodrošinātu pārvades un uzglabāšanas sistēmas kapitālieguldījumu refinansēšanu, septembrī Latvijas Gāze uzsāka sarunu procedūru par 35 miljonu EUR aizdevuma piesaisti. Sarunu procedūrā otrajā kārtā no četriem pretendentiem par uzvarētāju tika izvēlēta OP Corporate Bank plc filiāle. Līgums tiks slēgts uz pieciem gadiem ar 10 gadu atmaksas termiņu. Līgumu paredzēts noslēgt mēneša laikā.

Lai nodrošinātu gāzapgādes sistēmas darbības drošību un nepārtrauktību, Latvijas Gāze kapitālieguldījumus infrastruktūrā plāno ilgtermiņā. 2014. un 2015. gadā Latvijas Gāze maģistrālo gāzesvadu un Inčukalna Pazemes gāzes krātuves (IPGK) infrastruktūrā ieguldīja 48 miljonus EUR. Savukārt šobrīd būtiskākie ilgtermiņa projekti ir Gāzes savākšanas punkta nr.2 rekonstrukcija IPGK teritorijā, IPGK urbumu kapitālie remonti, kā arī esošo maģistrālo gāzesvadu diagnostika un to uzturēšana tehniski drošā stāvoklī.

Ar aizņēmuma piesaisti Latvijas Gāze uzlabos finanšu resursu cenu, tādējādi uzlabojot arī kapitāla atdeves rādītāju. Pasaules pieredze rāda, ka uzņēmuma optimāla līdzekļu pārvaldība iekļauj sabalansētu pašu līdzekļu un aizņemto līdzekļu izmantošanu, kas attiecīgi nodrošina gan efektīvu saimniecisko darbību, gan arī labākus atdeves rādītājus akcionāriem.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv