Julkaistu: 2016-11-02 07:30:00 CET
Zeeland Family Oyj
Yhtiötiedote

ZEELAND FAMILY OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2016 (tilintarkastamaton)

Helsinki, 2016-11-02 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Tammi-syyskuu 2016

 • myyntikatteen kasvu jatkui vahvana, tulosta heikensi 0,2 miljoonan euron toiminnan uudelleenjärjestelyt touko-kesäkuussa
 • liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa (9,2), jossa oli kasvua 11,4 %
 • myyntikate oli 7,9 miljoonaa euroa (6,2), jossa oli kasvua 27,2 %
 • käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (0,7), eli 3,7 % liikevaihdosta
 • liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,4)
 • tulos ennen veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3)

Heinä-syyskuu 2016

 • myyntikate kasvoi yli 20 % ja tulos parantui edelliseen vuoteen verrattuna
 • liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa (2,8), jossa oli laskua 16,5 %
 • liikevaihdon lasku johtui medialiiketoiminnan painopisteen siirtymisestä yhä enemmän paremman myyntikatteen digitaalisiin medioihin
 • myyntikate oli 1,9 miljoonaa euroa (1,5), jossa oli kasvua 22,3 %
 • käyttökate (EBITDA) oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,2)
 • liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,3)
 • tulos ennen veroja –0,2 miljoonaa euroa (-0,3)

 

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto: 

”Myyntikatteen kasvu jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä, vaikka liikevaihto laski. Myyntikatteen kasvua vauhditti digitaalisen markkinoinnin sekä digitaalisten palveluiden vahvistamiseksi toteutetut yritysostot. Liikevaihdon lasku johtui medialiiketoiminnan painopisteen siirtymisestä edelleen yhä enemmän perinteisistä medioista paremman myyntikatteen digitaalisten medioiden ostamiseen ja optimointiin.

Liikevoitto parantui kolmannella neljänneksellä, mutta toimialalle tyypillisesti heikommasta kesäkaudesta johtuen jäi tappiolle. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevoittoa rasittivat loppukeväällä syntyneet 0,2 miljoonan euron suuruiset toiminnan sopeuttamisesta johtuneet kertaluonteiset erät.

Loppuvuonna keskitymme erityisesti SOK:n kanssa suunnitellun ulkoistussopimuksen käynnistämiseen.”

 

Näkymät vuodelle 2016

Zeeland Family arvioi edelleen, että toisen vuosipuoliskon liikevoitto paranee vuoteen 2015 verrattuna, mutta alkusyksyn odotettua heikommasta myynnistä ja loppukevään kertaluonteisista kustannuksista johtuen koko vuoden 2016 liikevoitto jää edellistä vuotta (2015: 0,3 miljoonaa euroa) heikommaksi.

Arvioimme myös edelleen, että liikevaihto (2015: 13,3 miljoonaa euroa) ja myyntikate (2015: 8,7 miljoonaa euroa) kasvavat vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.

 

Zeeland Family Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen arviolta 15.3.2017.

 

ZEELAND FAMILY OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja: Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 566 1331    

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670