Paskelbta: 2016-10-31 15:11:08 CET
UTIB „INVL Technology“
Pranešimas apie esminį įvykį

UTIB „INVL Technology“ 2016 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka bei grynųjų aktyvų vertė

Vilnius, Lietuva, 2016-10-31 15:11 CET -- „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2016 m. rugsėjo 30 dieną siekė 23,65 mln. eurų arba 1,94 euro akcijai (lyginat su 1,99 euro akcijai 2015 m. pabaigoje).

Bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. yra 23 650 988 eurų arba 1,9425 euro akcijai.

Bendrovės investicijos 2016 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 20,45 mln. eurų. Per devynis mėnesius jos išaugo 3,49 mln. eurų – daugiausiai dėl UAB „Algoritmų sistemos“ įsigijimo bei investicijų į valdomų įmonių kapitalą. Investicijų vertės kritimas sudarė 0,2 mln. eurų.

Bendrovės pinigų likutis per pirmąjį – trečiąjį ketvirčius sumažėjo nuo 6,99 mln. eurų iki 3,3 mln. eurų.

Grynasis Bendrovės nuostolis už 2016 metų 9 mėnesius siekė 592 tūkst. Eurų.

Papildoma informacija:

Investicijų į informacijos technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ valdomos įmonės plečia tarptautinę veiklą. Jau antrus metus Bangladeše projektus vykdanti NRD įmonių grupė ir NRD CS (kibernetinės gynybos įmonė) šių metų spalį pradėjo naujos bendrovės „NRD Bangladesh Ltd“ steigimo procesą, kurį užbaigti planuojama dar šiais metais. Įsteigus naująją bendrovę, „INVL Technology“ valdomos įmonės turės atstovybes devyniose pasaulio šalyse. Iki šiol jos buvo įsikūrusios Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Norvegijoje, Tanzanijoje, Ruandoje ir Ugandoje.

 „Tęsiame aktyvaus investavimo etapą – siekiame investuoti į nacionalines įmones Europoje ir skatinti jų veiklos globalizaciją, tokiu būdu suteikdami galimybes plėsti verslą, diversifikuoti rinkas ir taip didinti jų vertę. Verslo plėtrą bei investicijas atspindi ir bendrovės devynių mėnesių rezultatai, susiję ir su valdomų įmonių vykdomais projektais“, – sakė Kazimieras Tonkūnas, bendrovės „INVL Asset Management“ UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris.

Šiuo metu bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų įmonių portfelis siekia 16 įmonių, kurios šiais metais projektus vykdė 15-oje šalių, teikdamos paslaugas įvairių šalių valstybinėms ir komercinėms institucijoms, bankams, teisėsaugos struktūroms ir kitoms organizacijoms. Orientuodamosi į globalią verslo plėtrą, grupės bendrovės pardavimų srityje yra užmezgusios partnerystės ryšius Pietų Azijoje – Bangladeše, Butane ir Kambodžoje, Rytų ir Pietų Afrikoje – Tanzanijoje, Burundyje, Lesoto karalystėje, Ugandoje ir Ruandoje, taip pat Mauricijuje bei Europoje – Estijoje, Norvegijoje, Danijoje, Latvijoje, Moldovoje ir kitur.

Remiantis šiandien paskelbtais šių metų „INVL Technology“ devynių mėnesių rezultatais, bendrovės grynųjų aktyvų vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo 23,65 mln. eurų arba 1,9425 euro akcijai. Ši vertė nuo metų pradžios dėl išlaidų pertvarkymui, valdomų įmonių plėtrai bei IT paslaugų paklausos kritimo valstybiniame sektoriuje Baltijos šalyse sumažėjo 2,4 proc., palyginus su akcijos buhalterine verte 2015 metų gale.

Bendrovės investicijos trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 20,45 mln. eurų ir per devynis mėnesius išaugo 3,49 mln. eurų. Investicijų portfelio pokytį labiausiai lėmė įmonių „Andmevara“ ir „Algoritmų sistemos“ įsigijimas šių metų pirmoje pusėje bei investicijos į valdomų įmonių kapitalą. Bendrovės pinigų likutis dėl investicijų per tris ketvirčius sumažėjo nuo 6,99 iki 3,3 mln. eurų. Grynasis bendrovės nuostolis šiuo laikotarpiu siekė 592 tūkst. eurų.

2016 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje „INVL Technology“ valdomos įmonės įvertintos tikrąja verte, koreguojant nepriklausomo vertintojo UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ 2015 m. pabaigoje atliktą vertinimą per vertinimo laikotarpį uždirbta grynojo pelno ar patirtų nuostolių bei išmokų akcininkams suma.

 „INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės veiklos sritys yra verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms.

 „INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos Norway Registers Development AS su antrinėmis bendrovėmis Lietuvoje UAB NRD, UAB „Etronika“, Tanzanijoje Norway Registers Development East Africa Ltd., Ruandoje Norway Registers Development Rwanda Ltd. bei asocijuota įmone Ugandoje Infobank Uganda Ltd., Lietuvos UAB BAIP su antrine UAB „Acena“, Lietuvos UAB NRD CS, Lietuvos UAB „Algoritmų sistemos“ ir Estijos „Andmevara“ AS su antrine bendrove Moldovoje „Andmevara“ SRL. Skaičiuojama, kad „INVL Technology“ valdomose įmonėse dirba daugiau kaip 300 darbuotojų.

Šių metų liepą uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją gavusios „INVL Technology“ valdymą perėmė vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“.

 

 

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Kazimieras Tonkūnas
         UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
         El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt


INVL_Technology_9_men_pagrindiniu_duomenu_santrauka_bei_GAV_20161031.pdf