Paskelbta: 2016-10-28 09:14:14 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dividendų už finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d. mokėjimo tvarka

2016 m. spalio 27 d. įvykęs visuotinis AB „Linas Agro Group“ (kodas 148030011, registruota šiuo adresu: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti praėjusių finansinių metų, kurie pasibaigė 2016 m. birželio 30 d., Bendrovės pelną ir skirti 0,0076 EUR dividendų vienai akcijai, neatskaičius mokesčių.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2016 m. lapkričio 11 d. bus AB „Linas Agro Group“ akcininkai.

Iki 2016 m. lapkričio 25 d. dividendai bus išmokėti tokia tvarka:

- akcininkams, kurie AB „Linas Agro Group“ akcijas saugojo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, tvarkomose pas kitus nei Swedbank AB, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į sąskaitų tvarkytojų banko sąskaitas visiems vienu kartu.

- akcininkams, kurie AB „Linas Agro Group“ akcijas saugojo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose tvarkomose Swedbank AB, veikiančio pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininkų sąskaitas Swedbank AB.

Atkreipiame dėmesį, kad už praėjusius finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d. dividendai apmokestinami tokia tvarka:

- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams / juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams / juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai. 

         Informacija teikiama Swedbank, AB banke tel. 8 5 2582485