Publicēts: 2016-10-25 11:36:31 CEST
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

AS "Latvijas Gāze": Uzmanību akcionāriem, kas izteica vēlmi kļūt par Conexus Baltic Grid akcionāriem

Vēršam uzmanību, ka vairāki Latvijas Gāzes akcionāri, kuri akcijas glabā bankās ārpus Latvijas, ir savlaicīgi rakstveidā pieteikušies uz Conexus Baltic Grid akcijām, bet nav atklājuši savu identitāti banku sistēmā. Tādējādi šādas personas nav iekļautas Conexus Baltic Grid akcionāru sarakstā. Tādēļ aicinām visas šādas personas, kuras akcijas glabā ārvalstu bankās, nekavējoties sazināties ar Latvijas Gāzi un pārbaudīt, vai tās ir iekļautas Conexus Baltic Grid sākotnējo akcionāru sarakstā.

Aicinām akcionārus ar vārdu Mārtiņš un Lauri, kas piedalījās 2. septembra Ārkārtas akcionāru sapulcē, informēt Latvijas Gāzi par savu dzīvesvietas adresi (iekļaujot pasta indeksu).

Aicinām arī pārējos akcionārus, kas rakstveidā pieteicās uz Conexus Baltic Grid akcijām, pārliecināties par iekļaušanu sākotnējā akcionāru sarakstā. Ja ir vēlme pārliecināties par iesniegtā pieteikuma pieņemšanu un iesniedzēja iekļaušanu "Conexus Baltic Grid" akcionāru sarakstā, aicinām rakstīt uz info@akcionari.lg.lv vai zvanīt uz Latvijas Gāzes Kontaktu centru 155 (starptautiskiem zvaniem +371 67 041 818). Gadījumā, ja ir vēlme pārliecināties par detalizētāku informāciju (akciju skaits, personas dati u.c.), tad aicinām sūtīt pieprasījumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz info@akcionari.lg.lv, vai arī ierasties klātienē Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vagonu ielā 20.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv