Publicēts: 2016-10-21 15:08:07 CEST
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

AS "Latvijas Gāze": Apgabaltiesa atzīst, ka Latvijas Gāzei ir ekskluzīvas tiesības Latvijas tirgū līdz 2017. gada aprīlim

Administratīvā Apgabaltiesa, izvērtējot AS "Latvijas Gāze" pieteikumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 2016.gada 25.augusta lēmuma Nr.122 atcelšanu un atzīšanu par prettiesisku, atzīst, ka AS „Latvenergo” nav tiesīga saņemt dabasgāzi no citiem tirgotājiem pirms 2017.gada 3.aprīļa. Attiecīgi – AS "Latvijas Gāze" nav jānodrošina trešu pušu pieeja dabasgāzes pārvades un sadales infrastruktūrai.

Saskaroties ar SPRK prettiesisko rīcību, cenšoties pretēji likumā noteiktajam atvērt dabasgāze tirgu pirms 2017.gada 3.aprīļa, AS "Latvijas Gāze" divas reizes ir vērsusies SPRK, lūdzot gan nodrošināt AS "Latvijas Gāze" ekskluzivitāti Latvijas tirgū kā to paredz 1997.gada 2.aprīlī parakstītais Privatizācijas līgums, gan pēc pirmā pieteikuma noraidīšanas, lūdzot pagaidu atkāpi saistībā ar iespējamiem finanšu riskiem, kas uzņēmuma rastos priekšlaicīgi atverot dabasgāzes tirgu. Abas reizes SPRK noraidīja AS "Latvijas Gāze" pieteikumus.

Šodien Administratīvā apgabaltiesa ir lēmusi, ka visi SPRK lēmumi, kas saistīti ar dabasgāzes tirgus atvēršanu pirms 2017.gada 3.aprīļa, ir pretrunā likumam, jo likums paredz dabasgāzes tirgus atvēršanu tikai pēc Privatizācijas līguma noslēgšanās. Līdz ar to SPRK jau sākotnēji bija jānodrošina AS "Latvijas Gāze" ekskluzivitāte Latvijas dabasgāze tirgū, nepieļaujot piegādes no citiem tirgotājiem vai avotiem. Ievērojot likumu prasības, AS "Latvijas Gāze" arī nav vajadzības vērsties SPRK ar prasību par pagaidu atkāpi iespējamo finansiālo zaudējumu dēļ.

Apgabaltiesa nepiekrīt SPRK viedoklim, ka Enerģētikas likuma 110.pants jau pašreizējā brīdī paredz galalietotāja tiesības izvēlēties tirgotāju. Apgabaltiesas ieskatā SPRK viedoklis, ka galalietotājam ir tiesības izvēlēties tirgotāju, ir pretrunā gan ar pašas SPRK norādītajiem faktiem, gan arī aplūkojot šo jautājumu sistēmiski Enerģētikas likuma ietvaros. Analizējot Enerģētikas likuma normas, Apgabaltiesa secina, ka likumdevējs gan iepriekš, gan arī šobrīd ir skaidri izteicis gribu, ka galalietotājs var izvēlēties tirgotāju vien no 2017.gada 3.aprīļa.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv