Publicerad: 2010-03-11 10:00:00 CET

Årsredovisning 2009

Pressmeddelande Lund, 11 mars 2010 Doro AB:s årsredovisning 2009 publiceras på koncernens webbplats Idag, torsdagen den 11 mars 2010, kl 14.00, publiceras Doro AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2009 på koncernens webbplats, www.doro.com. ”Det är med stor glädje vi rapporterar ett bra år för Doro”, skriver Doros koncernchef Jérôme Arnaud i årsredovisningen för 2009. ”Såväl omsättnings- som lönsamhetstrend bekräftar att vi har lyckats vända utvecklingen från tidigare år. Bakom dessa framgångar ligger vårt fokus på lättanvända mobiltelefoner för seniorer, något som har förstärkts de senaste två åren. Och, i linje med vår strategi, blev 2009 det år som verkligen etablerade Doro som ledaren för kategorin telekom inom Care Electronics.” Årsredovisningen publiceras på koncernens webbplats och tryckta exemplar skickas till aktieägare och andra intressenter efter beställning via Doro AB, 046-280 50 00 eller sales@doro.com. För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +33 6850 41000, eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09. Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent-liggörande torsdagen den 11 mars 2010, kl 10:00. Om Doro Doro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella designpriser. 2009 omsatte bolaget 493 Mkr. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com


doro_pressrelease_mar11_2010_sve.pdf