Publicerad: 2009-11-04 07:37:56 CET

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande, 4 november 2009 Fortsatt stark orderingång - ökning med 38 procent i tredje kvartalet Genombrott för Doro i USA Viktiga händelser under tredje kvartalet 2009:  Nettoomsättningen ökade till 111,1 Mkr (101,9), en ökning om 9,0 procent.  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,0 Mkr (4,7), en ökning om 48,9 procent. Resultatet före skatt uppgick till 6,8 Mkr (4,1).  Resultat per aktie efter skatt: 0,37 kr (0,24).  Kassaflödet från den löpande verksamheten tredje kvartalet uppgick till 1,5 Mkr (6,9).  Orderingången uppgick till 139,6 Mkr (101,3), en ökning om 37,8 procent.  Efter periodens slut: Certifieringen av Doro PhoneEasy® 345gsm och 410gsm i USA är nu färdig. Försäljningen i USA genom Consumer Cellular och AARP har därmed startat i full skala.  Tillväxten förväntas fortsätta. Tillsammans med slutna samarbetsavtal, enligt tidigare information, bedöms även rörelseresultatet (EBIT) att öka betydligt 2009 och därefter. Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 4 november, kl 07:30 CET. Doro AB | Org. nr. 556161-9429


doro_q3_2009_sve.pdf