Avaldatud: 2016-09-28 16:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Inbanki allutatud võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2016-09-28 16:00 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 21. septembri 2016. a otsusele noteeritakse AS-i Inbank kuni 5 000, ülemärkimise korral kuni 7 000, tema poolt emiteeritud allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (Inbank allutatud võlakiri 28.09.2026, ISIN kood: EE3300110964) Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et:

  • Pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • Pakutavad võlakirjad on kantud investorite väärtpaberikontodele;
  • Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Seisuga 28. september 2016. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on
6 503 AS-i Inbank emiteeritud allutatud võlakirjad noteeritud Balti Võlakirjade nimekirjas alates esmaspäevast, 3. oktoobrist 2016. a.

Täiendav info:

Emitendi nimi AS Inbank
Emitendi lühinimi INB
ISIN kood EE3300110964
Lunastamiskuupäev 28.09.2026
Väärtpaberite nimiväärtus 1 000 EUR
Väärtpaberite arv 6 503
Kogunimiväärtus 6 503 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi* INBB070026A
Tellimusraamatu lühinimi** INBB070026AB

* Fixed income automatch turusegment (TSE Bonds Automatch)
** Fixed income non-automatch turusegment (Bulletin board: TSE Bonds)

  

AS-i Inbank prospekt ja prospekti eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav siit.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.