Avaldatud: 2016-09-26 08:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Inbank AS allutatud võlakirjade märkimistulemused

Tallinn, Eesti, 2016-09-26 08:00 CEST --  

Reedel, 23. septembril lõppes Inbanki allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Võlakirju märgiti kokku 11,089 miljoni euro ulatuses ehk ligi 6,1 miljoni võrra planeeritud emissioonimahust rohkem.

Märkimisel osales 698 investorit ning keskmiseks märkimissummaks oli 15 253 eurot. Ülemärkimise tõttu kasutas Inbank võimalust suurendada emissioonimahtu algselt 5 miljonilt eurolt 6,5 miljonile eurole. 

Soovitud mahus jagus võlakirju 60%-le investoritest ning 40% investoritest sai ülemärkimise tõttu märgitust vähem võlakirju. Prospekti tingimuste järgi jaotatakse soovitud mahus võlakirju Inbanki olemasolevatele võlakirjainvestoritele, mis moodustab 865 000 eurot ehk 13,3% emissiooni koguväärtusest. 

Teiste investorite puhul rahuldas Inbank täies mahus kõik märkimised kuni summani 5000 eurot. Märkimistele, mis ulatusid üle 5000 euro piiri, jaotati lisaks 41,58% summast, mis ületas 5000 euro piiri. Investorile jaotatud võlakirjade kogus ümardati lähima täisarvuni. 

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul täitis emissioon oma eesmärgi. “Esiteks saavutasime oma eesmärgi kaasata kiire kasvu toetamiseks piisavalt kapitali ning teiseks suutsime teenida sadade väikeinvestorite usalduse. Täname investoreid nende panuse eest Inbanki arengusse,” ütles Põldoja. 

Tingimuste täitmisel noteeritakse Inbanki võlakirjad Tallinna börsil alates 3. oktoobrist, mis muudab võlakirjad vabalt kaubeldavaks. “Usun, et Inbanki võlakirjade noteerimine panustab mitte ainult Inbanki arengusse avalikuks ettevõtteks, vaid ka Eesti kapitalituru elavnemisse laiemalt,” lausus Põldoja.

Inbanki allutatud võlakirjade märkimisperiood kestis 12. septembrist 23. septembrini ning pakutavaks intressimääraks oli 7% aastas. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele alates 28. septembrist. Kaasatud vahendeid kasutatakse Inbanki kapitalistruktuuri tugevdamiseks ning tegevuse laiendamiseks välisriikidesse. Rohkem infot Inbanki võlakirjaemissiooni kohta on kättesaadav lehel www.inbank.ee/investor

Investoritel, kes märkisid võlakirju investeerimiskonto kaudu, palutakse intressimaksete täies mahus kättesaamiseks täita avaldusvorm Inbanki kodulehel.

 

Jan Andresoo
Inbank AS
Juhatuse esimees
jan.andresoo@inbank.ee

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.