Avaldatud: 2016-09-22 08:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Inbanki allutatud võlakirjade tingimuslik noteerimine Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2016-09-22 08:00 CEST --  

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas kolmapäeval, 21. septembril 2016. a rahuldada AS-i Inbank taotluse ja noteerida kuni 5 000, ülemärkimise korral kuni 7 000, tema poolt emiteeritavat allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (Inbank allutatud võlakiri 28.09.2026, ISIN kood: EE3300110964) tingimuslikult Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et:

  • Pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • Pakutavad võlakirjad on kantud investorite väärtpaberikontodele;
  • Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Tingimuste täitmisel on AS-i Inbank allutatud võlakirjade esimeseks noteerimispäevaks 3. oktoober 2016. a või sellele lähedane kuupäev

AS-i Inbank prospekt ja prospekti eestikeelne kokkuvõte on teatele lisatud.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Prospekti kokkuvote AS Inbank 05-09-2016.pdf
Prospectus and Schedules AS Inbank 05-09-2016.pdf