Paskelbta: 2016-09-16 17:00:00 CEST
AUGA group, AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

AB „Agrowill Group“ Pranešimas apie vadovo sandorį


AB „Agrowill Group“ gavo pranešimą apie vadovo sandorį (pridedamas).

 

         Vladas Bagavičius,
         Valdybos narys
         tel. +370 610 318 07


AB Agrowill Group pranešimas apie vadovo sandorį LT (Domantas Savičius) 2016 09 16.pdf