Paskelbta: 2016-09-15 16:15:00 CEST
AUGA group, AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

AB „Agrowill Group“ Pranešimas apie vadovo sandorį

AB „Agrowill Group“ gavo pranešimą apie vadovo sandorį (pridedamas).

 

         Vladas Bagavičius,
         Valdybos narys
         tel. +370 610 318 07


AB Agrowill Group pranešimas apie vadovo sandorį LT (Linas Strėlis).pdf