Paskelbta: 2016-09-12 08:45:00 CEST
AUGA group, AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

AB „Agrowill Group“ Pranešimai apie vadovų ir su jais susijusių asmenų sandorius

AB „Agrowill Group“ gavo pranešimus apie vadovų ir su jais susijusių asmenų sandorius (pridedami).

 

         Vladas Bagavičius,
         Valdybos narys
         tel. +370 610 318 07


AB Agrowill Group pranešimas apie vadovo sandorį LT (Vladas Bagavičius).pdf
AB Agrowill Group pranešimas apie su vadovu susijusio asmens sandorį LT (UAB Eastern Agro Holdings).pdf
AB Agrowill Group pranešimas apie vadovo sandorį LT (Domantas Savičius).pdf
AB Agrowill Group pranešimas apie su vadovu susijusio asmens sandorį LT (UAB Baltic Champs Group).pdf
AB Agrowill Group pranešimas apie vadovo sandorį LT (Marius Žutautas).pdf