Paskelbta: 2016-09-12 08:45:00 CEST
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pasirašytos sutartys dėl opcionų suteikimo ateityje dėl AB „Agrowill Group“ akcijų

AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkas Baltic Champs Group, UAB pasirašė 7 sutartis dėl opcionų suteikimo ateityje dėl Bendrovės akcijų su (toliau kiekvienas atskirai – Pardavėjas, o visi kartu – Pardavėjai):

1. Vretola Holdings Limited, registruota Kipro Respublikoje (opciono akcijų skaičius – 27 511 660);

2. UAB „Eastern Agro Holdings“, (opciono akcijų skaičius – 8 728 512);

3. Harberin Enterprises Limited, registruota Kipro Respublikoje, (opciono akcijų skaičius – 2 000 000);

4. Volemer Holdings Limited, registruota Kipro Respublikoje, (opciono akcijų skaičius – 28 440 895);

5. Domantu Savičiumi (opciono akcijų skaičius – 766 857);

6. Mariumi Žutautu (opciono akcijų skaičius – 435 000);

7. Vladu Bagavičiumi (opciono akcijų skaičius – 645 000).

Vadovaujantis pasirašytomis sutartimis, tuo atveju, jeigu Pardavėjai arba bet kuris iš jų laikotarpyje nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d. imtinai išreikš raštu valią parduoti turimas opciono akcijas, Baltic Champs Group, UAB kils pareiga nupirkti valią išreiškusiam Pardavėjui priklausančias visas opciono akcijas ir sumokėti opciono kainą iki 2017 m. lapkričio 15 d. imtinai, o nuosavybės teisė į opciono akcijas pereis nuo visos opciono kainos, mokėtinos atitinkamam Pardavėjui, sumokėjimo momento.

Vadovaujantis sutartimis, pasirašytomis su aukščiau 1-3 punktuose nurodytais Pardavėjais, opciono kaina yra 0,622 EUR už 1 (vieną) Bendrovės akciją, jeigu Baltic Champs Group, UAB opciono kainą atitinkamam Pardavėjui sumokės iki 2016 m. lapkričio 15 d. imtinai arba 0,721 EUR už 1 (vieną) Bendrovės akciją, jeigu Baltic Champs Group, UAB opciono kainą atitinkamam Pardavėjui sumokės iki 2017 m. lapkričio 15 d. imtinai.

Vadovaujantis sutartimis, pasirašytomis su aukščiau 4-7 punktuose nurodytais Pardavėjais, opciono kaina yra 0,579 EUR už 1 (vieną) Bendrovės akciją, jeigu Baltic Champs Group, UAB opciono kainą atitinkamam Pardavėjui sumokės iki 2016 m. lapkričio 15 d. imtinai arba 0,666 EUR už 1 (vieną) Bendrovės akciją, jeigu Baltic Champs Group, UAB opciono kainą atitinkamam Pardavėjui sumokės iki 2017 m. lapkričio 15 d. imtinai.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, Bendrovė atkreipia investuotojų dėmesį, kad šiuo metu nėra aišku, ar bent vienas iš Bendrovės akcininkų, gausiančių opciono teisę ateityje, ja faktiškai pasinaudos (ja nepasinaudojus, atitinkama sutartis automatiškai baigsis), ir ar Baltic Champs Group, UAB privalės išpirkti šia teise pasinaudojusio Pardavėjo opciono akcijas, ir, jei taip, kiek tiksliai Bendrovės akcijų Baltic Champs Group, UAB turėtų išpirkti.

Be to, šiame etape nėra aišku, už kokią kainą Bendrovės akcijos būtų išperkamos. Kaip matyti iš aukščiau nurodytos informacijos, jei būtų ateityje pasinaudota opciono teise, Bendrovės akcijų išpirkimo kaina priklausytų nuo to, kokį atsiskaitymo terminą pasirinks Baltic Champs Group, UAB (iki 2016 m. lapkričio 15 d. ar iki 2017 m. lapkričio 15 d.). Be to, skirtingiems pardavimo opciono teisę gausiantiems Pardavėjams sutartimis numatytos nevienodos galimos akcijų išpirkimo kainos.

 

         Vladas Bagavičius,
         Valdybos narys
         tel. +370 610 318 07