Published: 2016-09-08 11:13:20 CEST

Eik fasteignafélag hf.: Niðurstaða skuldabréfaútboðs - EIK 100346

Eik fasteignafélag hf. ("Eik") hefur nú lokið stækkun á skuldabréfaflokknum EIK 100346. Skuldabréf voru boðin til sölu á fastri ávöxtunarkröfu 3,70%.

Heildareftirspurn í útboðinu var að nafnverði 4.100 milljónir króna. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnverði 3.500 milljónir króna og verða áskriftir því skertar samtals um 600 milljónir króna að nafnverði.

Í samræmi við skilmála skuldabréfanna EIK 100346 og EIK 12 01 mun Eik stækka sameiginlegt veðandlag skuldabréfaflokkanna tveggja með þremur nýjum fasteignum:

  • Pósthússtræti 2, Reykjavík
  • Suðurlandsbraut 6, Reykjavík, 3. hæð
  • Suðurlandsbraut 32, Reykjavík 2. hæð

Eftir að 3. hæð Suðurlandsbrautar 6 og 2. hæð Suðurlandsbrautar 32 hefur verið bætt við veðsafnið eru umræddar fasteignir að fullu hluti af veðsafninu.

Eftir útgáfuna verður veðhlutfall tryggingarsafnsins 69,6% samanborið við heimild í skilmálum skuldabréfanna um allt að 75% veðhlutfall. Stefna Eikar er að veðhlutfall tryggingasafnsins sé um 70%.

Markaðir Íslandsbanka veittu ráðgjöf og önnuðust sölu skuldabréfanna fyrir hönd Eikar.

Fyrirhugað er að skuldabréfaflokkurinn EIK 100346 verði tekinn til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland fyrir 1. mars 2017.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s: 590-2200 / 861-3027

Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s: 590-2209 / 820-8980