Paskelbta: 2016-08-31 11:18:24 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

Pranešimas apie 2015–2016 finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2016-08-31 11:18 CEST -- AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2015–2016 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2015–2016 finansinių metų 12 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

 

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
      


LNA_12_men_2015_2016_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos pranesimas.pdf
LNA_2015-2016_IFRS_12 men_LT.pdf