Publicēts: 2016-08-17 08:30:46 CEST
Latvijas Gāze
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "Latvijas Gāze" nerevidēti 2016. gada 6 mēnešu pārskati

Latvijas Gāze 2016. gada 6 mēnešos patērētājiem pārdeva 728 milj. kubikmetru dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2015. gada attiecīgo periodu pārdotās dabasgāzes apjoms pieauga par 15,7%.

2016. gads pasaules naftas tirgos iezīmējās ar zemām cenām, kas atstāja ietekmi gan uz Latvijas Gāzes vidējo dabasgāzes iepirkumu cenu, gan arī uz 2016. gada 1. pusgada ieņēmumiem. 2016. gada 6 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par 212 milj. EUR (2015. gada attiecīgajā periodā 235 milj. EUR).

Neskatoties uz ieņēmumu kritumu dabasgāzes cenas samazinājuma dēļ, EBITDA 2016.gada 1. pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, uzlabojusies un ir 49,9 milj. EUR (2015. gada attiecīgajā periodā 48,3 milj. EUR).

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2016_6_menesi.pdf