Publicēts: 2016-08-05 14:11:36 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta SIA AgroCredit Latvia obligāciju kotēšanas procedūra

Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, Nasdaq Riga ir uzsākusi kotēšanas procedūru sekojošu SIA AgroCredit Latvia obligāciju iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā:

    

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000802106 5 000 470 000 EUR 31.12.2026

   

Uz kotēšanas pieteikuma iesniegšanas brīdi emitētas ir 94 obligācijas ar kopējo vērtību 470 000 EUR, saskaņā ar emisijas prospektu SIA AgroCredit Latvia ir tiesības emitēt papildus 1 906 obligācijas līdz 2026. gada 1. decembrim, par kuru iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru saraktā tiks iesniegti jauni Kotēšanas pieteikumi.

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Pielikumā: SIA AgroCredit Latvia obligāciju emisijas prospekts.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


2907_2016_AgroCredit_Emisijas_Prospekts.pdf