Publicēts: 2016-08-02 15:57:02 CEST
Latvijas Gāze
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze" papildus informācija 2. septembra Ārkārtas akcionāru sapulcei

Pielikumā AS "Latvijas Gāze" sadalīšanas bilance un parakstīti revidenta atzinumi par reorganizāciju un mantas pietiekamību. 

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


IIa_Revidenta_sledziens_par_mantas_pietiekamibu.pdf
Sadalisanas_bilance.pdf
Ia_Revidenta_atzinums_par_sadalisanas_lemuma_projekta_parbaudes_rezultatiem.pdf