Publicēts: 2016-07-28 14:47:08 CEST
Latvijas Gāze
Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšana

AS „Latvijas Gāze” paziņojums par Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2016. gada 2. septembrī Rīgā, Vagonu ielā 20, akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” telpās. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10:00.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2016_Latvijas_Gaze_Reorganizacijas_prospekts_sk.pdf
2016.07_Statutu_grozijumi.pdf
2015_Finansu_parskats.pdf
2016.07_Mantas_sadales_akts.pdf
2016.07_Sadalisanas_lemums.pdf
2016_Reorganizacijas_lemuma_projekts.pdf
2016_Akciju_pieteiksanas_nolikums.pdf
II_Revidenta_sledziens_par_mantas_pietiekamibu.pdf
2016_II_pielikums_Juridiskas_personas_pieteikums.docx
I_Revidenta_atzinums_par_sadalisanas_lemuma_projekta_parbaudes_rezultatiem.pdf
2016.07_Pilnvarojuma_veidlapa.doc
2016_I_pielikums_Fiziskas_personas_pieteikums.docx
2016_I_pielikums_Pilnvarotas_fiziskas_personas_pieteikums.docx
2013_Finansu_parskats.pdf
2014_Finansu_parskats.pdf
2016.07_Pazinojums_par_Akcionaru_sapulces_sasauksanu.pdf