Avaldatud: 2016-07-22 08:53:59 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp omandab osaluse ettevõttes Linna Ekraanid OÜ

Tallinn, Eesti, 2016-07-22 08:53 CEST --  

AS Ekspress Grupp omandab 22. juulil 2016 50%-lise osaluse ettevõttes Linna Ekraanid OÜ, mis tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis. AS Ekspress Grupp omandab 2019. aasta teises kvartalis ka ülejäänud 50% Linna Ekraanid OÜ aktsiatest ning saab seeläbi ettevõtte ainuaktsionäriks.

Omandamise eesmärgiks on luua eeldused AS-i Ekspress Grupp uue äriliini käivitamiseks ning kasvatada seeläbi kontserni tegevusalade portfelli. AS-i Ekspress Grupp eesmärk on arendada digitaalse välireklaami äriliin välja kõigis kolmes Balti riigis ning võtta nimetatud äris turul juhtiv roll.

AS-i Ekspress Grupp finantsnõustajaks tehingu läbiviimisel oli Swedbank Corporate Finance.

Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga ja emitendi nõukogu ega juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Tehingu puhul ei ole tegemist Konkurentsiameti poolt kontrollimisele kuuluva koondumisega.

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee